USCIS BỊ KIỆN VÌ DIỄN GIẢI SAI ĐẠO LUẬT EB5 MỚI

USCIS BỊ KIỆN VÌ DIỄN GIẢI SAI ĐẠO LUẬT EB5 MỚI

MONICA N. PHẠM - Jun 09, 2022 - Chia sẻ:

Hiệp hội đầu tư Mỹ EB-5 (IIUSA) cùng năm Trung tâm vùng EB-5 đã đệ đơn lên Tòa án quận Columbia để kiện Sở Di trú Mỹ (USCIS) tạo cản trở đối với Chương trình đầu tư EB5 trung tâm vùng.

Đây là vụ kiện tiếp theo nhằm phản đối việc USCIS vô hiệu hơn 600 trung tâm vùng EB5 đã được cấp phép hoạt động hợp pháp theo luật EB-5 cũ. USCIS đã diễn giải sai mục đích của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB5 2022 (RIA) khi tuyên bố các trung tâm vùng hiện hữu đã không còn được chỉ định và cần nộp đơn xin chỉ định lại sau ngày 14/5/2022 để có thể huy động vốn EB5 theo RIA.

Từ mục đích đổi mới chương trình EB-5 và duy trì hệ thống trung tâm vùng để khôi phục hoạt động ngành EB5 ngay sau khi Đạo luật mới có hiệu lực vào ngày 15/5, thì USCIS lại tự ý chấm dứt chỉ định của hơn 600 Trung tâm vùng hợp pháp mà không dựa trên cơ sở và quy định cụ thể nào trong luật.

Ngày 9/5/2022, Quốc hội đã ngay lập tức gửi thư khẩn cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), cơ quan chủ quản của USCIS, yêu cầu công nhận tính hợp pháp của các trung tâm vùng EB5 hiện hữu mà không cần thông qua một quy chế chỉ định mới. Tuy nhiên, USCIS vẫn kiên quyết thực hiện quy trình yêu cầu các trung tâm vùng nộp và nhận chấp thuận chỉ định Đơn I-956 cùng các mẫu đơn liên quan mới ban hành trước khi bắt đầu huy động các khoản vốn đầu tư EB5. Điều này sẽ gây tổn thất về mặt thời gian và kinh tế đối với tất cả các bên liên quan. Hành động trái luật này của USCIS sẽ huỷ hoại phần lớn chương trình EB5 trừ phi có sự can thiệp của toà án. Vì vậy, một nhóm năm trung tâm vùng EB5 cùng với IIUSA đã cùng nộp đơn kiện nhằm tìm kiếm phản hồi từ toà án để thực thi ý định của Quốc hội và cứu sống ngành EB5.     

Thách thức hợp pháp của Trung tâm vùng trước thị lệnh mới của USCIS

Bên nguyên đơn cho rằng sự lý giải của USCIS mâu thuẫn hoàn toàn với Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB5 2022, cũng như trái ngược với ý định ban đầu của Quốc hội trong việc ban hành luật. Đơn khiếu nại chỉ rõ “Chỉ với một cú click chuột đăng bài trên website, USCIS đã tước bỏ Chương trình Trung tâm vùng". 

Bên nguyên đơn dẫn chứng USCIS đã có một lịch sử trì trệ trong việc xét xử các mẫu đơn, nên “Ngay cả khi USCIS có thể đạt được tỷ lệ chấp thuận với 40 đơn liên tục trên mỗi năm thì cũng phải mất hơn 15 năm nữa để tái chỉ định cho hơn 600 Trung tâm vùng hiện đang tồn tại. Tuy nhiên điều nghịch lý là luật này sẽ kết thúc vào năm 2027”.      

Trong tuyên bố chung, các nguyên đơn nói rằng họ “cùng nhau hợp lực để đạt được mục tiêu chung trong việc bảo vệ quyền lợi khách hàng và tiếp tục cung cấp số vốn cần thiết cho các dự án phát triển nền kinh tế”. 

Trong một diễn biến trước đó, trung tâm vùng Behring đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận phía Bắc về hướng dẫn tái chỉ định của USCIS đối với Trung tâm vùng EB-5 vào tháng 4. Đơn kiện cho rằng hướng dẫn của cơ quan vi phạm luật hành chính công và giải thích sai luật EB-5 mới do Quốc hội ban hành. Vào ngày 23/5/2022 Behring Regional Center LLC đã đệ trình bảng tóm tắt bổ sung của mình để phản hồi lại bảng tóm tắt bổ sung của USCIS. 

Dự kiến các phiên điều trần và các vụ kiện sẽ có chuyển biến trong một vài tuần tới. Trung tâm vùng AVS sẽ tiếp tục thông tin đến Quý nhà đầu tư trong các bản tin tiếp theo.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 hoặc dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

Trung tâm vùng AVS EB-5

 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, CHƯƠNG TRÌNH EB5, VỐN EB5, ĐẦU TƯ MỸ, USCIS,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN