Định cư Mỹ theo chương trình Visa đầu tư EB5, dự án EB5 an toàn

Con đường trở thành
Thường trú nhân HOA KỲ của bạn

Dự án đầu tư EB-5 an toàn và chắc chắn cho gia đình bạn.

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN TẠI VĂN PHÒNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN VISA ĐẦU TƯ EB-5

CHƯƠNG TRÌNH VISA EB5 LÀ GÌ?

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 được Quốc hội ban hành năm 1990, nhằm khuyến khích kinh tế các vùng địa lý trên khắp nước Mỹ phát triển đồng đều và tăng cơ hội việc làm cho người dân. Chương trình EB5 cho phép các cá nhân nước ngoài, cùng với người phối ngẫu và con độc thân dưới 21 tuổi, nộp đơn xin quyền thường trú nhân Mỹ (thẻ xanh Mỹ).

Nhà đầu tư có thể nhận được thẻ xanh điều kiện (I-526) khi đầu tư tối thiểu từ 800,000 Đô la Mỹ vào một doanh nghiệp/dự án EB5. Trong thời hạn 2 năm, dự án EB5 cần tạo ra tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian trên phần vốn đầu tư để nhà đầu tư cùng gia đình nhận thẻ xanh vĩnh viễn (I-829).

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA
CHƯƠNG TRÌNH VISA EB-5

Vốn đầu tư EB5:

  • Mức tối thiểu từ 800,000 Đô la Mỹ + Phí quản lý dự án: áp dụng khi đầu tư vào dự án EB5 thuộc các Vùng khuyến khích tạo việc làm trọng điểm (TEA).
  • Mức tối thiểu từ 1,050,000 Đô la Mỹ + Phí quản lý dự án: áp dụng khi đầu tư vào các khu vực ngoài Vùng khuyến khích tạo việc làm trọng điểm (non-TEA).

Chứng minh nguồn gốc hợp pháp vốn đầu tư từ: Lương, lợi nhuận kinh doanh, mua bán bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu, tài sản thừa kế, được cho tặng...

Quyền thường trú nhân Mỹ
(thẻ xanh Mỹ)

Khi được chấp thuận (Đơn I-526), nhà đầu tư cùng người phụ thuộc nhận thẻ xanh điều kiện để tự do sinh sống và làm việc tại Mỹ. Sau hai năm, dự án EB5 phải chứng minh đã tạo ra 10 việc làm toàn thời gian trên phần vốn của nhà đầu tư. Thời điểm này nhà đầu tư và gia đình sẽ được cấp quyền thường trú nhân vĩnh viễn (Đơn I-829), tạo tiền đề nhập quốc tịch Mỹ sau 5 năm.

Dự án EB-5

Dự án EB5 là các doanh nghiệp thương mại mới (New commercial enterprises) hoạt động hợp pháp và tạo lợi nhuận, được thành lập sau 29/11/1990. Nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân (EB5 trực tiếp) hoặc đầu tư gián tiếp thông qua Trung Tâm vùng được cấp phép bởi Sở di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS). Khoảng 95% số lượng người đăng ký tham gia chương trình EB5 chọn đầu tư vào các dự án được bảo trợ bởi các trung tâm vùng.

Trung tâm vùng EB5

Trung tâm vùng EB5 là một đơn vị kinh tế Mỹ, thuộc nhà nước hoặc tư nhân, có vai trò liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các trung tâm vùng phải được USCIS chỉ định và cấp phép (Đơn I-924) để được tham gia vào Chương trình EB5. Trước tháng 11/2019, thị trường có hơn 900 trung tâm vùng được cấp phép huy động vốn. Tháng 02/2021, sau khi luật EB5 thay đổi tiêu chuẩn dự án TEA và tăng mức đầu tư, số lượng trung tâm vùng giảm còn dưới 700. Các nhà đầu tư tiềm năng nên tìm hiểu và lựa chọn các trung tâm vùng uy tín trước khi quyết định đầu tư.

AVS hiện vẫn là trung tâm vùng duy nhất có văn phòng và đội ngũ chuyên gia tại Việt Nam, hỗ trợ trực tiếp và miễn phí để khách hàng hoàn thành quá trình đầu tư EB5 mà không thông qua công ty tư vấn trung gian.

QUY TRÌNH EB-5

QUY TRÌNH VISA EB-5

CHỨNG THỰC

ĐỐI TÁC & LIÊN KẾT

IIUSA Member
NES
LatourLaw
Lindemann
AVS Fund
Lakepoint

YÊU CẦU TƯ VẤN