USCIS BAN HÀNH MẪU ĐƠN I-956 VÀ I-956H CHỈ ĐỊNH TRUNG TÂM VÙNG EB5

USCIS BAN HÀNH MẪU ĐƠN I-956 VÀ I-956H CHỈ ĐỊNH TRUNG TÂM VÙNG EB5

MONICA N. PHẠM - May 23, 2022 - Chia sẻ:

Chương trình EB5 trung tâm vùng đã chính thức mở cửa lại từ 15/5/2022. Một tuần sau, toàn ngành EB5 vẫn chưa triển khai được các hoạt động chào bán vì vấp phải các hướng dẫn phát sinh của Sở Di trú Mỹ (USCIS).

Ngày 13/5, USCIS công bố hai Mẫu đơn I-956 - Đơn Đăng ký Chỉ định Trung tâm vùng và I-956H – Xác nhận các cá nhân đủ điều kiện tham gia cùng trung tâm vùng.

Mẫu đơn I-956 - Đơn Đăng ký Chỉ định Trung tâm vùng là gì?

Theo ghi chú của USCIS, các trung tâm vùng EB5 cần “nộp đơn I-956 để yêu cầu USCIS chỉ định làm trung tâm vùng theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) mục 203 (b) (5) (E), hoặc để yêu cầu sửa đổi đối với một trung tâm khu vực đã được phê duyệt được chỉ định theo INA 203 (b) (5) (E)”. Và điều này có nghĩa là bất kỳ thực thể nào muốn được công nhận là trung tâm vùng, bất kể đã từng được chỉ định trước khi luật EB5 mới ban hành, vẫn phải nộp và được phê duyệt Đơn I-956 để được xác nhận là trung tâm vùng hợp lệ.

Trái ngược với kỳ vọng của tất cả các đơn vị đã được công nhận với tư cách trung tâm vùng hợp pháp theo luật EB5 cũ, nội dung Đơn I-956 không đề cập liên hệ với lịch sử cấp phép hay lịch sử huy động vốn của bên nộp đơn, trái ngược với các yêu cầu kê khai trong Mẫu đơn I-924 cũ.

Thêm nữa, Đơn I-956 cũng không yêu cầu bên nộp đơn cung cấp báo cáo kế hoạch kinh doanh đối với dự án EB5. Điều này khác xa so với Đơn I-924 cũ có yêu cầu phân tích kinh tế dựa trên dữ liệu đầu vào của kế hoạch kinh doanh dự án, cho thấy rằng phạm vi địa lý của trung tâm vùng là “hợp lý dựa trên bằng chứng rằng khu vực dự án đang đóng góp đáng kể vào chuỗi cung ứng và nguồn lao động của doanh nghiệp thương mại mới huy động vốn EB5”.

Đơn I-956H – Đơn xác nhận cá nhân đủ kiền kiện tham gia cùng trung tâm vùng là gì?

Theo ghi chú của USCIS ,mỗi cá nhân liên quan đến một trung tâm vùng phải hoàn thành và nộp Đơn I-956H như một phần bổ sung cho Đơn I-956.

Đơn I-956H là phụ lục áp dụng với người điều hành trung tâm vùng và các vị trí nhân sự có vai trò chủ chốt, đưa ra các quyết định vận hành và quản lý các khoản đầu tư của trung tâm vùng. Ví dụ, trong trường hợp của Trung tâm vùng AVSEB-5 thì tất cả thành viên ban điều hành của AVS tại văn phòng Florida và văn phòng Việt Nam đều cần phải nộp Đơn I-956H.

Đơn I-956H sẽ được nộp kèm cùng lúc với Đơn I-956 và các chứng nhận, các yêu cầu thông tin cá nhân chi tiết đánh giá sự liêm chính và lý lịch của người sở hữu, vận hành và nhân sự quản lý trung tâm vùng. Các chứng nhận này sẽ được USCIS xem xét và yêu cầu các đương đơn liên quan đến trung tâm vùng trình diện để lấy sinh trắc học. Sinh trắc học sẽ được dùng để thực hiện điều tra nhân thân và lý lịch tư pháp các chủ sở hữu và những người giữ vai trò điều hành hoạt động hằng ngày của trung tâm vùng. Trung tâm vùng và các đơn vị liên quan sẽ cần cung cấp thông tin về các quy trình hoạt động tiêu chuẩn, các quy tắc để đảm bảo tuân thủ luật chứng khoán và giám sát nội bộ của mình đối với việc giải ngân và sử dụng quỹ của nhà đầu tư EB5,...

Việc kết hợp các biện pháp liêm chính nhằm mục đích ngăn chặn các sai phạm, gian lận trong đầu tư EB5 trung tâm vùng và nâng cao lòng tin của nhà đầu tư vào Chương trình. Quy trình chứng nhận sẽ cần được thực hiện hàng năm. Việc tuân thủ tất cả các điều khoản EB5 sẽ được USCIS đánh giá lại mỗi 5 năm bao gồm các chuyến thăm thực địa dự án EB5 thuộc trung tâm vùng do USCIS quản lý.

 

USCIS đã quy định rằng, chỉ khi trung tâm vùng nhận được Chấp thuận I-956 thì mới có thể nộp hồ sơ bổ sung dự án EB5. Và sau khi dự án EB5 nhận được biên nhận hồ sơ này thì nhà đầu tư Eb5 mới có thể nộp đơn I-526 (thẻ xanh điều kiện 2 năm). Do USCIS vẫn chưa có thông báo cụ thể khung thời gian xử lý cho các Mẫu đơn mới này, các trung tâm vùng như AVSEB-5 vẫn đang chờ đợi các hướng dẫn tiếp theo sau khi đã nộp bộ đơn I-956 và I-956H hoàn chỉnh.

Theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB5 2022, các công ty tư vấn di trú ở nước ngoài (Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ,…) phải đăng ký với USCIS để được cấp phép chào bán dự án EB5 và chịu kiểm soát của USCIS về thông tin tư vấn đúng luật cho nhà đầu tư. Trong thông báo mới nhất của mình, USCIS vẫn chưa có bất kỳ hướng dẫn nào nhắc đến quy định này. Điều này có nghĩa là không một công ty tư vấn di trú nào được quyền chính thức chào bán dự án EB5 trung tâm vùng cho đến khi có hướng dẫn liên quan.

Nhằm giúp nhà đầu tư tiềm năng nhận được các tư vấn pháp lý chính xác về các thay đổi trong luật EB5 mới, Trung tâm vùng AVSEB-5 kết hợp cùng văn phòng luật Enterline and Partners tổ chức chuỗi hội thảo xuyên Việt trong tháng 6/2022. Quý khách vui lòng xem chi tiết và đăng ký tham dự tại đây. Hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com

Trung tâm vùng AVSEB-5

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, CHƯƠNG TRÌNH EB5, VỐN EB5, USCIS, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN