Tôi có được một số người chia sẻ rằng chỉ cần đầu tư vào EB-5 là chắc chắn sẽ trở thành công dân Mỹ. Xin hỏi các chuyên gia điều này đúng hay không, xin cảm ơn!

Tôi có được một số người chia sẻ rằng chỉ cần đầu tư vào EB-5 là chắc chắn sẽ trở thành công dân Mỹ. Xin hỏi các chuyên gia điều này đúng hay không, xin cảm ơn!

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Kết quả thị thực EB5 phụ thuộc vào chất lượng của hồ sơ, tính rõ ràng và logic trong chứng minh nguồn vốn, năng lực và chuyên môn xử lý của đơn vị phụ trách, cũng như năng lực và tình trạng hoạt động của Dự án mà đương đơn chọn đầu tư… Nhà đầu tư tiềm năng cần đánh giá kỹ Dự án trước khi lựa chọn Dự án và đơn vị mà mình tự tin và tin tưởng ủy thác hồ sơ di dân của gia đình.
Thêm nữa, chương trình EB-5 giúp nhà đầu tư nhận thẻ xanh thường trú nhân Mỹ. Một nhà đầu tư EB-5 sau khi nhận thẻ xanh điều kiện cần được chuyển đổi sang thẻ xanh vĩnh viễn và đáp ứng được các yêu cầu cần thiết trước khi tham gia và vượt qua kỳ thi nhập tịch mới có thể trở thành công dân Mỹ.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH EB5, THỊ THỰC EB5, THẺ XANH VĨNH VIỄN, HỒ SƠ DI DÂN,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN