SỞ DI TRÚ USCIS ĐÃ KÍCH HOẠT QUỸ LIÊM CHÍNH EB5

SỞ DI TRÚ USCIS ĐÃ KÍCH HOẠT QUỸ LIÊM CHÍNH EB5

N.T.T.HÂN - Mar 03, 2023 - Chia sẻ:

Ngày 03/02/2023, USCIS thông báo chính thức kích hoạt quỹ liêm chính EB5. Các trung tâm vùng EB5 hoạt động theo Đạo luật Cải cách và liêm chính EB5 2022 (RIA) sẽ lần đầu đóng khoản phí này trước 01/04/2023 và sẽ trở thành phí thường niên trong các năm tài chính sắp tới. 

 

Ngày 15/03/2022, tổng thống Joe Biden đã chính thức ký ban hành Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB5 2022 (RIA). Trong đó, đạo luật liêm chính là một cải tiến lớn của Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 nhằm tăng cường tính minh bạch của Chương trình. Ngày 01/03/2023, Bộ an ninh nội địa Mỹ (DHS) đã có thông báo kích hoạt Quỹ Liêm Chính này. Theo đó, từ 03/02, USCIS sẽ chính thức thu một khoản phí thường niên từ mỗi trung tâm vùng đã được cấp phép. Các trung tâm vùng EB5 sẽ được USCIS kiểm toán ít nhất 05 năm/lần. Trước khi có bất kỳ sửa đổi về kế hoạch hoạt động, về dự án hay cách quản lý, trung tâm vùng EB5 cần thông báo cho USCIS ít nhất 120 ngày. Sở di trú Mỹ (USCIS) sẽ thu một khoản phí thường niên gọi là “Quỹ Liêm Chính”, sử dụng cho việc quản lý sự minh bạch của Chương trình đầu tư EB5.

 

Mục đích của Quỹ Liêm Chính 

 

Theo RIA, Quỹ Liêm Chính sẽ được sử dụng bởi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho những mục đích sau:

1)    Tổ chức các đơn vị điều tra nằm ngoài phạm vi nước Mỹ, trong đó bao gồm việc giám sát và điều tra những sự kiện thuộc hoạt động môi giới dành cho các dự án EB5. Vốn đầu tư EB5 từ nhà đầu tư sẽ cần được đảm bảo đến từ các nguồn hợp pháp;

2)     Phát hiện, điều tra và ngăn chặn những gian lận EB5 và các tội phạm khác;

3)     Xác định và đảm bảo các Trung tâm vùng, Doanh nghiệp mới (NCE), các tổ chức tạo việc làm, và các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm những người phụ thuộc như vợ/con) tuân thủ đúng luật di trú Mỹ;

4)     Các hoạt động kiểm toán và xác thực thực tế;

5)     Và các mục đích khác mà Bộ an ninh nội địa Mỹ xác định là cần thiết.

 

Mức phí của quỹ Liêm Chính

 

Đối với Trung tâm vùng EB5 có ít hơn 20 nhà đầu tư, mức phí liêm chính là 10,000 USD/năm. Đối với Trung tâm vùng có hơn 20 nhà đầu tư EB5, mức phí sẽ là 20,000 USD/năm. Đồng thời, mức phí Đơn xin thẻ xanh điều kiện qua trung tâm vùng (I-526E) từ tháng 10/2022 tăng thêm 1,000 USD để đóng góp vào quỹ Liêm Chính EB5, tức phí nộp Đơn I-526E mới là 4,675 USD.

 

Ước tính Quỹ Liêm Chính EB5 thu được từ hệ thống trung tâm vùng hiện hữu tính đến tháng 3/2023:

 

Quy mô Trung Tâm Vùng

Số lượng

Phí Quỹ Liêm chính (USD)

Tổng số tiền thu được (USD)

Nhiều hơn 20 nhà đầu tư EB5

246

20,000

4,920,000

Ít hơn 20 nhà đầu tư EB5

384

10,000

3,840,000

Tổng

630

 

8,760,000

 

Cách thức xác định quy mô của Trung Tâm Vùng

 

Số lượng nhà đầu tư sẽ được USCIS tính dựa vào tổng số nhà đầu tư EB5 đã đầu tư vào NCE (dự án EB5) của một trung tâm vùng cụ thể theo năm tài chính tương ứng. Tuy nhiên, USCIS công nhận rằng, không có yêu cầu pháp lý bắt buộc nhà đầu tư EB5 phải duy trì đầu tư trong NCE sau khi đã nộp đơn chuyển đổi thẻ xanh vĩnh viễn I-829. Vì vậy, USCIS sẽ chỉ xét theo số lượng nhà đầu tư của trung tâm vùng trong giai đoạn từ khi nộp I-526E đến khi nộp đơn I-829.

 

Thời gian quy định để nộp phí

 

Tất cả trung tâm vùng được cấp phép hoạt động theo luật mới RIA sẽ đóng phí trước 31/10/2022, tức tháng đầu tiên của năm tài khóa 2023. Tuy nhiên, thời hạn đóng phí đã được dời lại đến ngày 01/04/2023. Bắt đầu từ năm tài khóa 2024, phí đóng cho quỹ Liêm Chính sẽ được thu từ ngày 01/10 đến ngày 31/10 hằng năm.

  

Các mức phạt dành cho các Trung tâm vùng

 

Đối với trường hợp nộp phí trễ

 

Bất kỳ Trung Tâm Vùng nào không nộp phí đúng thời hạn sẽ phải chịu phí phạt. Bắt đầu từ năm tài khóa 2024, phí phạt sẽ được áp dụng cho các Trung Tâm Vùng đóng phí sau ngày 31/10/2023. Hiện tại, mức phí phạt vẫn chưa được công bố. Vì vậy, USCIS sẽ cần công bố bảng phí và quy định đóng phạt trong khoảng thời gian sắp tới. Đối với năm tài khóa 2023, USCIS sẽ không thu phí phạt vì những lý do sau:

 

  1. Mức phí và Quỹ Liêm Chính là những yêu cầu mới trong luật EB5 mới;
  2. USCIS cần thời gian để xác lập mức phí phạt hợp lý.

 

Đối với các Trung Tâm Vùng không nộp phí hoặc nộp không đúng quy định.

 

USCIS có quyền tước giấy phép những Trung tâm vùng không nộp phí đúng quy định. Trước khi gửi thư xác định chấm dứt, Trung tâm vùng sẽ được USCIS gửi thư thông báo. Đây là cơ hội cho trung tâm vùng chứng minh rằng khoản phí đã được thanh toán đúng hạn và đúng quy định. Hình phạt sẽ được bắt đầu áp dụng từ năm tài khóa 2024.

 

Như vậy, USCIS đã vừa triển khai công cụ tiếp theo trong định hướng cải cách EB5, phản ánh định hướng của chính phủ Mỹ muốn tăng cường biện pháp bảo vệ nhà đầu tư EB5, bên cạnh việc ban hành mẫu đơn I-956K kiểm soát các công ty tư vấn di trú. AVS khuyến khích nhà đầu tư tiềm năng theo dõi và lưu ý các công cụ pháp lý, hướng dẫn mới từ USCIS để nâng cao khả năng đánh giá và lựa chọn dự án EB5, trung tâm vùng EB5 và đơn vị tư vấn đúng luật, giữ an toàn cho khoản đầu tư và kết quả đơn xin thẻ xanh EB5 của gia đình.

 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, USCIS, THẺ XANH EB5, CHÍNH PHỦ MỸ, THẺ XANH VĨNH VIỄN, I-829, CẢI CÁCH EB5, GIAN LẬN EB5, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN