SỞ DI TRÚ MỸ BỊ KIỆN VỀ QUY ĐỊNH HOÀN VỐN EB-5 SAU HAI NĂM

SỞ DI TRÚ MỸ BỊ KIỆN VỀ QUY ĐỊNH HOÀN VỐN EB-5 SAU HAI NĂM

T.QUỲNH - Apr 01, 2024 - Chia sẻ:

Ngày 29/03/2024, IIUSA - tổ chức phi lợi nhuận của cộng đồng chuyên ngành EB-5 đã khởi kiện Sở Di trú Mỹ (USCIS) về việc cơ quan này vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính.

 

Tháng 10/2023, USCIS đã thay đổi chính sách đầu tư EB-5 khi cho phép các nhà đầu tư EB-5 nộp đơn xin thẻ xanh Mỹ sau tháng 3/2022 có thể nhận được hoàn vốn EB-5 chỉ sau hai năm. Chính sách này lập tức gây ra sự chấn động về mặt truyền thông trong toàn ngành EB-5 khi rút ngắn đáng kể thời gian duy trì khoản đầu tư tối thiểu bắt buộc trong một dự án EB-5, còn gọi là thời gian duy trì tối thiểu (sustainment period) hay thời gian đầu tư có rủi ro (at-risk).

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Columbia của Mỹ, bao gồm hai nội dung lớn do IIUSA đề xuất:

  1. Bãi bỏ quy định bắt buộc tại Khoản 8 C.F.R. § 216.6(c)(1)(iii) rằng: thời gian duy trì đầu tư tối thiểu (đầu tư có rủi ro) chỉ được xem là kết thúc khi nhà đầu tư hoàn thành thẻ xanh điều kiện hai năm.
  2. Kiến nghị USCIS sử dụng quyền hạn của cơ quan này trong việc ban hành quy định chính thức thời gian duy trì đầu tư tối thiểu là năm năm.

Thời gian duy trì đầu tư theo quy định cũ và Thời gian duy trì đầu tư mới

Trước tháng 10/2023, thời gian duy trì tối thiểu (sustainment period) kéo dài là hai năm, sẽ bắt đầu tính từ khi nhà đầu tư EB-5 nhận được tư cách thường trú nhân điều kiện (thẻ xanh hai năm) cho đến khi thời hạn thẻ xanh điều kiện kết thúc. Như vậy, thời gian hai năm này được xem là thời gian duy trì đầu tư có rủi ro và là điều kiện quan trọng thứ hai, bên cạnh điều kiện tiên quyết tạo đủ 10 việc làm, để một nhà đầu tư  và gia đình được xét cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn (Đơn I-829).

Tuy nhiên, chính sách mới mà USCIS ban hành Quý 3/2023 lại cho phép tính thời gian duy trì tối thiểu hai năm kể từ ngày số vốn của nhà đầu tư EB-5 được giải ngân vào dự án EB-5 để bắt đầu tạo 10 việc làm quy định (“Thời gian duy trì tối thiểu mới”). Như vậy, thời gian duy trì tối thiểu mới ngắn hơn nhiều so với quy định cũ và được cho là thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư EB-5 khi có thể sớm thu hồi vốn.

Nhưng vấn đề ở đây là USCIS đã áp dụng chính sách mới lập tức mà không thực hiện bước thông báo để lấy ý kiến công chúng theo quy định của Đạo luật Thủ tục Hành chính. Theo IIUSA điều này nghĩa là USCIS đã lạm quyền trong việc ban hành thay đổi lớn của luật mà không thực hiện đầy đủ một quy trình ban hành luật, bỏ qua bước lấy ý kiến công chúng, đi ngược lại định hướng đảm bảo tính minh bạch và liêm chính của luật EB-5 mới mà Quốc hội Mỹ đưa ra.

Đề xuất thời gian duy trì đầu tư tối thiểu nên là năm năm

IIUSA tin rằng, theo Đạo luật Liêm chính, USCIS có thẩm quyền diễn giải các nội dung luật liên quan theo quan điểm mà cơ quan này thấy dung hoà được các yếu tố liên quan, bao gồm cả thực trạng thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư EB-5. Do đó, vụ kiện không nhằm mục đích yêu cầu USCIS tái áp dụng quy định thời gian duy trì đầu tư cũ, mà nhằm yêu cầu cơ quan này thực hiện ban hành luật đúng quy tắc hành chính, đặc biệt là các nội dung quan trọng ảnh hưởng lợi ích của các bên tham gia trực tiếp trong Chương trình EB-5.

Đồng thời, tổ chức IIUSA cũng nhấn mạnh khoảng thời gian duy trì tối thiểu hai năm là thiếu tính thực tiễn, không đủ để các dự án EB-5 được triển khai hiệu quả về mặt kinh tế, cũng như không đủ thời gian để tạo ra lượng việc làm EB-5 theo quy định của Quốc hội. Và rõ ràng trên thực tế, không có chương trình phát triển kinh tế cấp liên bang nào của Mỹ có thời gian đầu tư quy định ngắn hơn năm năm. Ví dụ, Chương trình Tín dụng thuế Thị trường mới yêu cầu thời hạn duy trì là bảy năm. Dự án trong vùng Ưu đãi thuế Liên bang (FOZ) hay Ưu đãi thuế Doanh nghiệp nhỏ (QSBS) đều ấn định thời gian duy trì lần lượt là mười năm và năm năm.

Lưu ý giảm thiểu rủi ro trong tái đầu tư EB-5

Thời gian duy trì đầu tư tối thiểu càng dài thì càng gây rủi ro cho bước tái đầu tư vốn vay EB-5, vì đây là bước bắt buộc nhà đầu tư phải duy trì tính “đầu tư có rủi ro” khi chờ đợi thẻ xanh 10 năm được cấp. Nếu thời gian duy trì tối thiểu tăng lên, thì khả năng là các dự án EB-5 mà nhà đầu tư lựa chọn ban đầu sẽ hoàn thành và tất toán khoản vay EB-5 trước khi nhà đầu tư kết thúc thời hạn thẻ xanh điều kiện hai năm. Theo đó, vốn vay EB-5 của nhà đầu tư chắc chắn phải được tái đầu tư vào một dự án mới để đạt điều kiện được cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

Trung tâm vùng AVSEB-5 sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ kiện này trong các bài viết tiếp theo. Trong thời gian đó, nhà đầu tư EB-5 càng cần cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn thời hạn hoàn vốn của dự án. Nếu IIUSA thắng kiện, các dự án EB-5 an toàn sẽ là dự án tương tự như Dự án River Oak, có thời hạn vay bằng với thời gian duy trì đầu tư tối thiểu, tức tối thiểu 5 năm. Như vậy, nhà đầu tư sẽ chịu nhiều rủi ro hơn khi chọn các dự án EB5 quảng cáo thời gian hoàn vốn nhanh chỉ trong 2 – 3 năm, vì vốn vay sẽ phải tuân theo quy trình tái đầu tư phức tạp vào dự án khác, mang theo các rủi ro đầu tư khó lường trong tương lai.

Mọi thắc mắc về Chương trình EB-5 hoặc dự án EB-5 an toàn, Quý nhà đầu tư có thể liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com để được chuyên gia tư vấn chính xác.

 

Trung tâm vùng AVSEB-5

 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, DỰ ÁN RIVER OAK, CHƯƠNG TRÌNH EB5, VỐN EB5, THẺ XANH MỸ, USCIS, HOÀN VỐN EB5, I-829,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN