NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TẠO VIỆC LÀM EB-5

NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TẠO VIỆC LÀM EB-5

T.QUỲNH - Jan 09, 2024 - Chia sẻ:

Nhà đầu tư EB-5 cần nắm rõ mọi thứ liên quan đến vấn đề tạo ra việc làm theo từng loại hình đầu tư EB-5.
Yêu cầu tạo ra việc làm EB-5

Chương trình đầu tư cấp thị thực EB-5 cho những công dân ngoại quốc đủ điều kiện từ lâu đã được xem là một trong những lộ trình đơn giản và hiệu quả nhất để có được thẻ xanh Mỹ. Những nhà đầu tư này đầu tư vào doanh nghiệp Mỹ, thường được gọi là Những Công ty Thương mại mới (NCE) và tạo ra đủ việc làm cho người lao động Mỹ, đổi lại, cả gia đình của người ngoại quốc đó sẽ được sinh sống, làm việc và học tập tại quốc gia này.

Mặc dù có nhiều yếu tố chính để quyết định xem dự án EB-5 có thành công hay không, nhưng việc tạo ra đủ việc làm là điều bắt buộc cho mọi nhà đầu tư EB-5. Nếu không tạo ra được việc làm trong khoảng thời gian cho phép, nhà đầu tư sẽ không được nhận thẻ xanh Mỹ đồng thời lãng phí thời gian lẫn tiền bạc đã bỏ ra.

Tuyển dụng người lao động đạt yêu cầu

Để việc làm đó được tính vào tổng số việc làm được tạo ra, vị trí đó cần tuyển được một người lao động đạt yêu cầu. Người lao động đạt yêu cầu ở đây chính là những người được phép làm việc tại Mỹ, ví dụ như công dân Mỹ hay thường trú nhân Mỹ hợp pháp, cũng như bao gồm các cư dân cư trú có điều kiện, cư dân tạm trú, người xin tị nạn, người tị nạn hay những người cư trú tại Mỹ đang đình chỉ trục xuất. Còn lại cần lưu ý rằng, gia đình nhà đầu tư EB-5 và những người không phải công dân Mỹ với tình trạng không định cư đều là những đối tượng không hợp lệ.

Các công việc được tạo ra cũng phải là những công việc toàn thời gian (full-time) trên 35 giờ/tuần. Các công việc bán thời gian sẽ không được tính cho dù có tổng số giờ làm việc tương đương với công việc toàn thời gian. Tuy nhiên, có thể sắp xếp chia sẻ công việc; một vị trí full-time có thể được phân chia thời gian cho hai hay nhiều người lao động miễn sao đáp ứng được tổng thời gian làm việc của vị trí đó trong tuần.

Những công việc thời vụ hay công việc tạm thời đều không đủ điều kiện để được tính là công việc toàn thời gian. Các công việc dự kiến kéo dài hai năm không được coi là công việc thời vụ hay cộng việc tạm thời.

Khi nào thì tạo ra việc làm?

Quy trình để nhập cư bằng visa EB-5 phải trải qua nhiều năm, vì thế câu hỏi thường được nhà đầu tư EB-5 đặt ra là: đâu là thời điểm cần thiết để tạo ra việc làm? Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên phải nắm rõ những giai đoạn chính của quy trình EB-5.

Giai đoạn I-526

Giai đoạn đầu tiên của quy trình xin cấp thị thực EB-5 là nộp đơn I-526 hoặc đơn I-526E cho Sở Di trú (USCIS. Quá trình xử lý đơn này mất bao nhiêu thời gian còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau chẳng hạn như quốc gia của người nộp đơn, tình trạng thị thực có sẵn ở quốc gia đó..v..v..

Sau khi đơn được chấp thuận, nếu đang ở Mỹ, người nộp đơn có thể xin điều chỉnh trạng thái hoặc có thể nộp đơn xin được cấp visa EB-5 thông qua quá trình lãnh sự. Khi nhà đầu tư nhập cảnh vào Mỹ bằng visa hay hoàn tất điều chỉnh trạng thái thì lúc này khoảng thời gian cư trú có điều kiện hai năm của nhà đầu tư chính thức bắt đầu. Trong chính khoảng thời gian hai năm này phải bắt đầu tạo ra được những công việc full-time.

Giai đoạn I-829

Nhà đầu tư EB-5 phải nộp đơn I-829 trong vòng 90 ngày cuối cùng trước khi thời gian hai năm thường trú có điều kiện của mình kết thúc. Đơn này nhằm chứng minh với USCIS rằng nhà đầu tư EB-5 đã đáp ứng được mọi yêu cầu của chương trình EB-5 và đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh Mỹ. Để đơn I-829 được chấp thuận, nhà đầu tư phải chứng minh được bản thân đã góp vào quỹ đầu tư dự án và quỹ này góp phần tạo ra ít nhất 10 việc làm full-time.

Điều đáng mừng là USCIS cho phép linh hoạt trong trường hợp dự án không tạo đủ việc làm vào thời điểm nhà đầu tư nộp đơn I-829. Nếu chứng minh được công việc “đang trong quá trình tạo ra” thì đơn I-829 của nhà đầu tư có thể được chấp thuận.

Những công việc này phải được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nộp mẫu đơn I-829. Sau khi xác định được khoảng thời gian hợp lý đó, USCIS sẽ cân nhắc mọi thông tin bao gồm minh chứng liên quan đến thời điểm các công việc được tạo ra và tại sao những công việc này không được tạo ra đúng như dự tính.

Các loại việc làm thuộc chương trình EB-5

Có ba loại công việc liên quan đến việc tạo việc làm trong chương trình EB-5: trực tiếp, gián tiếp và hình thức mang lại việc làm

-              Việc làm trực tiếp là khi NCE trực tiếp thuê người lao động

-              Việc làm gián tiếp là khi người lao động không được NCE trực tiếp tuyển dụng nhưng có liên quan. Ví dụ, công nhân xây dựng được thuê bởi bên thứ ba làm việc cho một dự án EB-5 sẽ được tính là công việc gián tiếp.

-              Hình thức mang lại việc làm là một hình thức công việc được tạo ra từ những tác động kinh tế mà dự án EB-5 tác động đến khu vực xung quanh. Ví dụ, một dự án EB-5 là một khu resort sẽ dẫn đến du lịch địa phương tăng, và vì sự bùng nổ du lịch này, các doanh nghiệp lân cận có thể thuê thêm nhân lực, các công việc này được xem là việc làm với hình thức “mang lại”.

Về vấn đề tạo ra việc làm, đầu tư thông qua Trung tâm vùng có lợi thế hơn hẳn so với việc đầu tư trực tiếp. Các công việc trực tiếp, gián tiếp hay công việc với hình thức “mang lại’ thông qua những dự án Trung tâm vùng thường được đánh giá cao, trong khi đó đầu tư trực tiếp chỉ được tính những việc làm trực tiếp.

Chứng minh việc làm được tạo ra

Một nhà đầu tư EB-5 có nhiều cách khác nhau để chứng minh việc làm họ tạo ra với USCIS tùy thuộc vào loại hình đầu tư mà họ lựa chọn. Hình thức đầu tư trực tiếp chỉ được ghi nhận những công việc trực tiếp. Để chứng minh việc làm được tạo ra cũng như được duy trì trong hai năm, nhà đầu tư trực tiếp phải duy trì hồ sơ việc làm đó một cách cẩn thận.

Mặc dù đầu tư qua Trung tâm vùng được tính bao gồm cả công việc gián tiếp và công việc với hình thức “mang lại” nhưng chúng chỉ có thể chiếm 90% tổng số việc làm được tạo ra. Vì thế, phải có ít nhất một công việc trực tiếp được tạo ra để tuân thủ theo quy định của USCIS.

Đầu tư Trung tâm vùng cũng có quy trình chứng minh việc làm được tạo ra tương tự như đầu tư trực tiếp, tuy nhiên cũng có nhiều điểm khác biệt bởi có thêm việc phải chứng minh việc làm gián tiếp và việc làm “mang lại”.

Các dự án đầu tư qua Trung tâm vùng chứng minh việc làm gián tiếp được tạo ra thông qua các báo cáo kinh tế, sử dụng những phương pháp kinh tế hoặc phương pháp thống kê. Hai mô hình được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình này là RIMS II và IMPLAN, cả hai đều là mô hình đầu ra/đầu vào để kiểm tra mối tương quan giữa các ngành công nghiệp nhằm đánh giá tổng thể tác động kinh tế của dự án EB-5 trong khu vực, từ đó tìm ra lượng nhu cầu xác định số việc làm cần tạo ra.

Mục đích chính của việc báo cáo kinh tế là để chứng minh với USCIS rằng dự án đã tạo đủ việc làm và tuân theo đúng kế hoạch kinh doanh cũng như kinh phí. Nhà đầu tư cần nộp báo cáo này cùng với mẫu đơn I-526 để chứng minh đã đáp ứng tất cả yêu cầu của chương trình EB-5. Hai năm sau, khi đương đơn nộp mẫu đơn I-829, báo cáo này sẽ được sử dụng cùng với tài liệu chi tiêu thực tế để chứng minh đã tạo đủ việc làm yêu cầu.

Những công việc có sẵn được tính vào hồ sơ EB-5

EB-5 quy định Những Công ty Thương mại mới (NCE) phải tạo ra ít nhất 10 việc làm mới cho những người lao động đạt yêu cầu. Hầu hết các trường hợp, những công việc này đều là các vị trí mới. Ví dụ nếu nhà đầu tư mở một doanh nghiệp, thì những công việc trong doanh nghiệp này đều được tính là tạo ra công việc yêu cầu EB-5. Nhưng nếu nhà đầu tư mua lại một doanh nghiệp sẵn có thì những công việc đã tồn tại trong doanh nghiệp kia không được tính là tạo ra việc làm mới.

Nếu một nhà đầu tư mua lại một doanh nghiệp đang trong tình trạng khó khăn, nhà đầu tư sẽ được công nhận tất cả công việc mà họ duy trì được. USCIS định nghĩa một doanh nghiệp đang trong tình trạng khó khăn là một doanh nghiệp tồn tại ít nhất 2 năm và phải chịu khoản lỗ ròng ít nhất 20% trong thời gian từ 12 đến 24 tháng trước khi nhà đầu tư nộp đơn I-526. Một dự án EB-5 thực hiện trong một doanh nghiệp quy mô 10 nhân viên đang trong tình trạng khó khăn sẽ không phải tạo ra việc làm mới mà chỉ cần duy trì 10 vị trí hiện có. Trong trường hợp doanh nghiệp này chỉ có 9 vị trí làm việc, nhà đầu tư EB-5 cần duy trì 9 vị trí này và tạo thêm một vị trí mới để hoàn thiện hồ sơ EB-5.

Bằng kinh nghiệm dày dặn và đội ngũ chuyên gia tận tâm, AVSEB-5 tự hào là Trung tâm vùng duy nhất có văn phòng đại diện tại Việt Nam, hỗ trợ chính xác và nhanh chóng đồng thời đồng hành cùng nhà đầu tư trong xuyên suốt quá trình đầu tư định cư đến với cường quốc số một thế giới. Hiểu được nỗi trăn trở của nhà đầu tư Việt Nam về một thị trường biến động và sai lệch, AVSEB-5 tự tin khẳng định tính minh bạch và là chỗ dựa đáng tin cậy cho tất cả hộ gia đình Việt.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 và dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

Trung tâm vùng AVSEB-5

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, CHƯƠNG TRÌNH EB5, THẺ XANH MỸ, THỊ THỰC EB5, USCIS, I-829, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN