Nhà đầu tư tham gia chương trình EB-5 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Khi nào thì bắt đầu đóng?

Nhà đầu tư tham gia chương trình EB-5 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Khi nào thì bắt đầu đóng?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:32 AM - Chia sẻ:

Khi nhà đầu tư có được thẻ xanh và trở thành thường trú nhân Mỹ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm thuế theo quy định của chính phủ Mỹ.

Việc đóng thuế sẽ được hỗ trợ về giấy tờ bởi đội kế toán phụ trách dự án họ đầu tư.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH EB5, CHÍNH PHỦ MỸ, THUẾ THU NHẬP,

YÊU CẦU TƯ VẤN