Ngày quyết định chương trình EB-5 đang đến gần

Ngày quyết định chương trình EB-5 đang đến gần

MONICA N. PHẠM - Jan 15, 2018 - Chia sẻ:

Cập nhật ngày 20 tháng 1:

Trang Web của USCIS thông báo:

Việc tạm hoãn quyết định đạo luật ngân sách không làm ảnh hưởng các hoạt động của USICS. Văn phòng của USCIS vẫn sẽ hoạt động, và tất cả các đương đơn vẫn tham dự các buổi phỏng vấn và các cuộc hẹn theo lịch hẹn. Tuy nhiên, các hoạt động của một số chương trình của USCIS sẽ hết hạn, tạm hoãn hoặc chịu ảnh hưởng nhất định, cho đến khi họ nhận được ngân sách phù hợp hoặc được Quốc hội cấp phép lại.

Danh sách các chương trình chịu ảnh hưởng cho đến khi Quốc hội cấp phép bao gồm cả chương trình của Trung Tâm Vùng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số ngày cần lưu ý về chương trình EB-5:

  • Ngày 19 tháng 1 năm 2018: Ngày hết hạn tiếp theo của chương trình Trung Tâm Vùng (và thời hạn cho một dự luật ngân sách mới, mà nhiều người cho rằng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trên chính sách nhập cư mới). Tuy nhiên, có vẻ như thời hạn này sẽ bị kéo dài thêm vài tuần với một dự luật gia hạn ngân sách khác.
  • Tháng 2 năm 2018: Thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng về các quy định mới của chương trình EB-5 (với các điều khoản bao gồm tăng mạnh số tiền đầu tư EB-5)
  • Ngày 16 tháng 2 năm 2018: Ngày hết hạn tiếp theo của chương trình Trung Tâm Vùng, trong trường hợp Quốc hội không thông qua một dự luật ngân sách mới vào tháng Giêng, và thay vào đó trì hoãn cuộc đàm phán về đạo luật ngân sách và nhập cư với một dự luật gia hạn ngân sách khác (hoặc có thể Dự luật gia hạn ngân sách được kéo dài đến tháng 3).
  • Ngày 5 tháng 3 năm 2018: Ngày Đạo luật bảo vệ người nhập cư DACA dự kiến ​​kết thúc, và đó là ngày mà Quốc hội buộc phải quyết định một dự luật nhập cư toàn diện.
  • Tháng 4 năm 2018: Ngày các quy định mới của EB-5 bắt đầu có hiệu lực, nếu những quy định này được thống nhất đưa ra vào tháng Hai với thời gian bắt đầu có hiệu lực sau 60 ngày (theo thông tin từ ILW)

Quyết định về Chương trình EB-5 không còn xa, với áp lực khi ngày hết hạn đến gần cùng nhu cầu cấp bách ngăn chặn những quy định đi ngược với mục tiêu chương trình EB-5. Washington đang thực sự xem xét về cải cách nhập cư toàn diện, bao gồm cả hạn mức số thị thực được cấp. Nhưng chương trình EB-5 vẫn chưa hề được đề cập đến về bất cứ thông tin gì, dù tốt hay xấu, bởi bất cứ ai, trong những cuộc họp gần đây. Một bên là đạo luật DACA; còn bên kia là về an ninh biên giới cắt giảm đa dạng thị thực và bảo lãnh nhập cư. Diện đầu tư nhập cư không hề nằm trong bất kỳ bên nào được xem xét. Hy vọng Quốc Hội vẫn đang nghĩ về chương trình EB-5, và với những quyết định mới, sẽ cho phép Trung Tâm Vùng có thời gian hoạt động lâu hơn, ban hành những thay đổi chương trình tốt hơn và nhận thấy tiềm năng của chương trình để tăng thêm hạn mức thị thực cho EB-5.

Có thể nói rằng, mặc dù chưa chắc chắn, nếu cuộc cải cách nhập cư toàn diện được thực hiện sớm, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định chương trình EB-5. Trong tuần này, Tổng Thống Donald Trump đã tổ chức cuộc họp lưỡng đảng và lưỡng viện về cải cách di dân, bao gồm (theo báo cáo) “một thỏa thuận đàm phán về những cải cách bắt buộc trên bốn vấn đề chính: an ninh biên giới, bão lãnh nhập cư, đa dạng thị thực, và quyết định gia hạn cho những chính sách liên quan Childhood Arrivals (một đạo luật bảo vệ những người nhập cư, di trú đến Mỹ từ thiêu niên). Hôm qua Chủ tịch Hạ viện Bob Goodlatte đề xuất Đạo luật Bảo đảm Tương lai của Hoa Kỳ HR 4760 (H.R. 4760 Securing America’s Future Act), đề xuất những thay đối lớn liên quan đến những chính sách nhập cư của Tổng Thống Donal Trump, tuy nhiên có vẻ như không bao gồm bất kỳ quy định nào ảnh hưởng đến chương trình EB-5 (H.R 4760 đề xuất tăng hạn mức thị thực diện lao động, nhưng chương trình EB-5 không được hưởng lợi từ đề xuất này, vì dự luật chỉ thay đổi hạn mức phân bổ từ 7.1% trên tổng thị thực sang cụ thể 9,940 thị thực, bất kể thay đổi hạn mức thị thực toàn thế giới, ngoài ra dự luật chỉ hạn chế hạn mức thị thực diện bảo lãnh gia đình, không phải thị thực lao động). Trong khi đó, Thượng viện vẫn đang cố gắng đưa ra một thỏa thuận nhập cư có khả năng cao được thông qua bởi Quốc Hội và Tổng Thống.

Nguồn: Lucidtext

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, TRUNG TÂM VÙNG, CHƯƠNG TRÌNH EB5, USCIS,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN