ĐẾM NGƯỢC 48 NGÀY TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ EB-5 TĂNG GIÁ

ĐẾM NGƯỢC 48 NGÀY TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ EB-5 TĂNG GIÁ

MONICA N. PHẠM - Oct 18, 2018 - Chia sẻ:

 

Chương trình nghị sự hợp nhất OMB Mùa thu 2018 vừa được công bố với lịch trình cập nhật của hai nội dung EB-5 đang được xem xét và bổ sung thêm một quy định EB-5 mới:

  • RIN1615-AC07 – Nội dung 1: Hiện đại hóa Chương trình đầu tư nhập cư EB-5, với đề xuất thay đổi định nghĩa vùng Khuyến khích đầu tư - TEA và số tiền đầu tư tối thiểu. Thời hạn cập nhật đến tháng 11/2018.
  • RIN 1615-AC11 – Nội dung 2: Quy định Chương trình Trung tâm vùng, với những đề xuất thay đổi yêu cầu và quy trình chỉ định trung tâm vùng. Thời hạn cập nhật đến tháng 3/2019.
  • RIN 1615-AC26- Nội dung 3: Tái cấu trúc Chương trình đầu tư nhập cư EB-5, “sẽ trưng cầu ý kiến cộng đồng về các đề xuất tăng theo dõi và giám sát, khuyến khích đầu tư vào khu vực nông thôn, xác định lại các thành tố của yêu cầu tạo việc làm, và xác định các điều kiện chỉ định cho phép trung tâm vùng hoạt động ”. Thời hạn cập nhật đến tháng 9/2019.

AVS quan tâm nhất đến RIN 1615-AC07, vì đó là nội dung đang sắp đến hạn. Nếu nội dung này thực sự được thông qua vào tháng tới, thì nhiều khả năng quy định mới sẽ có hiệu lực trước cuối tháng 12/2018. (Thông thường một quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm được thông qua) Chúng tôi không biết nội dung chính xác cho đến khi quy định mới được ban hành, nhưng dưới đây là tóm tắt các đề xuất nằm trong dự thảo:

  • Tăng số tiền đầu tư EB-5 tối thiểu lên 1,800,000 USD hoặc 1,350,000 USD nếu dự án nằm trong vùng TEA.
  • Vùng TEA định nghĩa dựa trên tỷ lệ thất nghiệp cao và được khuyến khích giảm 25% số tiền đầu tư so với vùng không thuộc TEA.
  • Một vùng TEA chỉ được xác định dựa vào tỷ lệ thất nghiệp cao theo thống kê đô thị một khu vực địa lý, quận, thành phố, điều tra dân số khu vực đơn lẻ, hoặc điều tra dân số theo nhóm khu vực được khoanh vùng. Và Bộ An ninh nội địa Mỹ – DHS chịu trách nhiệm chỉ định TEA, thay vì các tiểu bang chỉ định như trước đây.
  • Bảo vệ Ngày ưu tiên (nhà đầu tư EB5 đã được duyệt I-526 được phép nộp thêm I-526 mới, trong khi vẫn được bảo lưu Ngày ưu tiên đầu tiên, căn cứ vào các quy định cụ thể)
  • Người phối ngẫu và con phụ thuộc có thể nộp đơn I-829 độc lập dù không được nêu tên trong I-829 của đương đơn chính.
  • Các thay đổi kỹ thuật khác.

Tháng 6 năm 2018, tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, Giám đốc USCIS L. Francis Cissna đã xác nhận rằng USCIS hiện đang xem xét các ý kiến và đẩy nhanh quá trình ban hành quy định mới căn cứ theo 2 nội dung chính của dự thảo nêu trên. Bộ An ninh nội địa Mỹ đã để lỡ thời hạn ra quyết định của tháng 2 và tháng 8/2018. Với các động thái gần đây, các chuyên gia EB-5 có nhiều lý do để tin rằng, tháng 11/2018, DHS sẽ không lặp lại việc gia hạn chương trình EB5 mà không có bất kỳ sự thay đổi nào như các lần trước đây. Vì vậy, các nhà đầu tư tiềm năng nên lưu ý thời hạn này để ra quyết định đầu tư kịp thời.

 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, TRUNG TÂM VÙNG, CHƯƠNG TRÌNH EB5, USCIS, EB5 TĂNG GIÁ, I-829, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN