DỰ ÁN LAKE POINT

Dự án EB-5 đầu tiên của American Venture Solutions EB-5 - Lake Point Holding, mỏ khai thác đá vôi gần hồ Okechobee ở bang Florida. Hai quỹ EB-5 huy động vốn cho dự án Lake Point là Lake Point Eco Venture và Lake Point Capital Partners. Lake Point đã hoàn thành kêu gọi tổng vốn đầu tư là 39 triệu USD từ 78 nhà đầu tư nước ngoài. Dự án đã được USCIS cấp I-924 từ năm 2013.

Hiện nay, phần lớn các nhà đầu tư đã được phê duyệt đơn I-526 và định cư tại Hoa Kỳ với thẻ xanh có điều kiện. Các nhà đầu tư đầu tiên đã nộp đơn I-829 vào USCIS để xóa bỏ tình trạng thường trú nhân có điều kiện từ năm 2016.

AVS trân trọng thông báo do có sự mở rộng hoạt động khai thác mỏ đá xây dựng Lake Point và số lượng việc làm tạo ra vượt chỉ tiêu 150%, dự án Lake Point tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư EB-5 cho giai đoạn 2. Dự án Lake Point Capital Partners II sẽ có cùng cấu trúc với Lake Point Capital Partners I, nghĩa là nhà đầu tư EB-5 được chứng nhận là nhà đầu tư trực tiếp của dự án.

Như các nhà đầu tư được báo cáo định kỳ, các dự án EB-5 của AVS đang hoạt động hiệu quả. Đội ngũ AVS sẵn sàng hỗ trợ thông tin cho bất kỳ cá nhân nào đang muốn tìm hiểu định cư thông qua đầu tư EB-5. Liên hệ để biết thêm thông tin.

CÁC DỰ ÁN KHÁC

keyboard_arrow_up