CÁCH ĐỌC LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN - VISA BULLETIN THÁNG 10/2022

CÁCH ĐỌC LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN - VISA BULLETIN THÁNG 10/2022

MONICA N. PHẠM - Sep 13, 2022 - Chia sẻ:

Nếu đơn xin thẻ xanh Mỹ của bạn đã được chấp thuận, có thể bạn cần hiểu cách đọc Lịch chiếu khán di dân hay Bản tin thị thực định cư để theo dõi thời gian dự kiến được cấp thị thực định cư Mỹ.

Lịch chiếu khán di dân là gì?

Visa Bulletin (Lịch chiếu khán di dân hay Bản tin thị thực định cư) là một ấn phẩm theo dõi quá trình xét cấp thị thực định cư Mỹ do Bộ Ngoại giao Mỹ phát hành hằng tháng. Mục đích chính của bản tin này là cập nhật danh sách chờ (còn được gọi là Ngày ưu tiên (Priority Date – PD)) cho những đơn xin định cư Mỹ thuộc các diện thị thực phải tuân theo hệ thống hạn ngạch (quota), bao gồm các diện thị thực bảo lãnh gia đình (family-sponsored) và diện thị thực trên cơ sở việc làm (employment-based), trong đó có thị thực EB5.

Thị thực EB5 hay bất kỳ diện thị thực định cư Mỹ nào được áp dụng hệ thống hạn ngạch, đều đã từng hoặc sẽ đạt đến thời điểm số lượng người chờ được cấp thị thực định cư nhiều hơn số hạn mức thị thực sẵn có để cấp. Khi tình trạng quá tải xảy ra, chúng ta gọi là hiện tượng tồn đọng thị thực (visa backlog). Trong trường hợp này, Bộ Ngoại giao Mỹ (Department of State – DOS) sẽ cấp thị thực định cư (của một diện visa nhất định) theo nguyên tắc ai nộp đơn trước được ưu tiên nhận thị thực trước (first-come, first-serve). Và Lịch chiếu khán di dân sẽ là công cụ giúp các đương đơn biết được khi nào họ có thể nộp đơn xin cấp thẻ xanh Mỹ.

Cần xác định rõ rằng, nếu một nhà đầu tư nước ngoài nhận được chấp thuận Đơn xin thẻ xanh điều kiện (I-526 hay I-526E) theo Chương trình EB5, không có nghĩa rằng nhà đầu tư và người phụ thuộc có thể nhập cư vào Mỹ ngay. Chấp thuận Đơn xin thẻ xanh EB5 có nghĩa là nhà đầu tư và gia đình đã được đảm bảo vị trí trong hàng chờ được cấp thị thực định cư. Nói đúng hơn, ngày nộp đơn xin định cư, tức Ngày Ưu tiên (PD), chính là căn cứ xác định thứ tự của đương đơn trong hàng chờ cấp thị thực. Khi PD của một đơn xin định cư cụ thể trở thành “Hiện tại” (“Current”) thì đương đơn đó biết rằng mình đã được vào vị trí ưu tiên được cấp thị thực sớm nhất có thể trong hạn mức visa phân bổ đang sẵn có. Như vậy, bằng cách theo dõi Lịch chiếu khán di dân vào ngày 15 hằng tháng, một cá nhân có thể biết được bản thân và người phụ thuộc đã sắp đến lượt được cấp visa định cư Mỹ hay chưa.

Cách đọc Lịch chiếu khán di dân – Visa Bulletin?

Đầu tiên, đương đơn chính EB5 cần xác định được Ngày Ưu tiên của mình. Ngày Ưu tiên (Priority Date – PD): đây là ngày Sở Di trú (USCIS) nhận được đơn xin định cư I-526 hoặc I-526E, là ngày xác định vị trí trong hàng chờ cấp thị thực EB5. Đương đơn có thể tìm thấy PD trên biên nhận hồ sơ I-797 phát hành bởi USCIS.

Đơn I-526 của NĐT EB5 AVS có Ngày ưu tiên PD là 23/10/2017 được chấp thuận trong 11 tháng.

Sau đó, đương đơn truy cập vào Visa Bulletin để chọn xem Lịch chiếu khán di dân cho tháng hiện tại (Current Visa Bulletin) hoặc bản tin dự báo cho tháng liền kề tiếp theo (Upcoming Visa Bulletin).

Sau phần ghi chú, bản tin được chia thành hai phần lớn tương ứng hai diện: Thị thực bảo lãnh gia đình (Family-Sponsored Preferences) và Thị thực trên cơ sở việc làm (Employment-based Preferences). Do thị thực EB-5 còn được gọi là Thị thực định cư thứ năm trên cơ sở việc làm (Employment-Based Fifth), đương đơn cần di chuyển đến phần Thị thực trên cơ sở việc làm (Employment-based Preferences).

Tại thời điểm này, chúng ta lấy ví dụ là Lịch chiếu khán di dân tháng 10/2022:

Lịch chiếu khán di dân Visa Bulletin Tháng 10/2022 - Bảng A. Nguồn: Bộ Ngoại Giao Mỹ.

  1.     Bảng A. Ngày hành động cuối cùng hay Ngày ưu tiên phê duyệt (Final Action Dates) cho biết Ngày Ưu tiên (PD) nào đã đến lúc được ưu tiên xét cấp thị thực. Bất kỳ ô nào hiển thị tình trạng “Hiện tại” (Current - C) tức không có tồn đọng thị thực (backlog) và đương đơn diện visa đó không cần phải xếp hàng chờ cấp visa. Khi có tình trạng backlog sẽ chỉ những PD cụ thể mới hiển thị để được ưu tiên cấp thị thực và được bản tin cập nhật theo chu kỳ hàng tháng. 

Theo Bảng A. Ngày ưu tiên phê duyệt (Final Action Dates) tháng 10/2022 trên, thị thực EB5 sẽ bao gồm 4 hàng cuối cùng, mang ý nghĩa: 

-       EB5 trực tiếp và EB5 trung tâm vùng không thuộc nhóm ưu tiên: Chỉ nhà đầu tư Trung Quốc và Ấn Độ có tình trạng backlog, trong đó những đơn xin thị thực nào có PD từ ngày 22/03/2015-Trung Quốc và 08/11/2019-Ấn Độ trở về trước mới được ưu tiên cấp thị thực Mỹ. Tình trạng vẫn đang là “C” – sẵn sàng cấp thị thực cho tất cả quốc tịch khác bất kể ngày PD, bao gồm cả Việt Nam.

-       EB5 trung tâm vùng – dự án nông thôn –  20% visa ưu tiên: Tình trạng “C” cho tất cả nhà đầu tư EB5 bất kể quốc tịch, nếu đương đơn đã nộp đơn xin thị thực sẽ lập tức được xét cấp thẻ xanh.

-       EB5 trung tâm vùng – dự án vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) –  10% visa ưu tiên: Tương tự, tình trạng C cho tất cả nhà đầu tư EB5 bất kể quốc tịch, nếu đương đơn đã nộp đơn xin thị thực sẽ lập tức được xét cấp thẻ xanh.

-       EB5 trung tâm vùng – dự án cơ sở hạ tầng –  2% visa ưu tiên: Tương tự, tình trạng C cho tất cả nhà đầu tư EB5 bất kể quốc tịch, nếu đương đơn đã nộp đơn xin thị thực sẽ lập tức được xét cấp thẻ xanh.

  1.   Bảng B. Ngày tiếp nhận hồ sơ (Dates For Filing) cho biết đương đơn EB5 “đủ điều kiện” có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư. Trong đó, đương đơn EB5 “đủ điều kiện” là đương đơn đã có: 1) Chấp thuận đơn I-526 hoặc I-526E và 2) đã điền hoàn tất Đơn xin cấp thị thực định cư (DS-260) và các giấy tờ cá nhân bắt buộc (civil documents) đã sẵn sàng. 

Lịch chiếu khán di dân Visa Bulletin Tháng 10/2022 - Bảng B. Nguồn: Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Nếu tình trạng backlog xảy ra, chỉ những đơn xin thị thực EB5 I-526 có ngày PD trước Ngày hiển thị trên visa bulletin mới được phép nộp Đơn DS-260 và chứng từ bắt buộc đi kèm vào Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) và chờ hướng dẫn cụ thể tiếp theo từ NVC để hoàn tất: 1) Quy trình Lãnh sự đối với đương đơn EB5 đang ở ngoài Mỹ, hoặc 2) Quy trình Chuyển đổi tình trạng I-485 đối với đương đơn đang ở Mỹ.

Nếu tình trạng là “C” tại bất kỳ ô nào của 4 hàng diện thị thực EB5 tương ứng, có nghĩa là tất cả các đương đơn EB5 thuộc diện đó có thể nộp Đơn xin thị thực bất kể PD.

Theo Bảng B. Ngày tiếp nhận hồ sơ (Dates For Filing) tháng 10/2022 trên, trong 4 hàng cuối thị thực EB5 hiển thị tình trạng “C” cho hầu hết 4 hạng mục đối với tất cả đương đơn EB5 bất kể PD từ các nước bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ bị tồn đọng hồ sơ nên có Ngày tiếp nhận chỉ những Đơn xin cấp thị thực có PD trước 01/01/2016 và 08/12/2019.

Như vậy, trong ba thị trường EB5 lớn nhất thế giới, 2 thị trường Trung Quốc và Ấn Độ đã và đang tiếp tục chịu tình trạng trì trệ do tồn đọng hồ sơ EB5. Duy nhất Việt Nam đang có một thời kỳ cửa sổ không thể thuận lợi hơn. Với tình trạng hiện tại được Bộ Ngoại giao Mỹ ưu tiên cấp thị thực ngay khi nhà đầu tư EB5 Việt Nam có chấp thuận I-526, sẵn sàng Đơn DS-260 và giấy tờ cá nhân bắt buộc để nộp vào NVC. Với luật EB5 mới áp dụng 32% lượng visa ưu tiên hàng năm cho các dự án nông thôn, khu vực thất nghiệp cao (TEA) và cơ sở hạ tầng, nhà đầu tư EB5 nên tập trung lựa chọn các dự án EB5 thoả điều kiện ưu tiên ngay bây giờ để rút ngắn thời gian chờ nhận thị thực cũng như tránh được tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Nối tiếp thành công của bốn dự án EB5 trước, AVS hân hạnh giới thiệu Dự án EB5 River Oak chuẩn TEA và thuộc nhóm nhận 10% visa ưu tiên theo luật EB5 mới. Dự án EB5 River Oak động thổ năm 2022 tại Florida, xây dựng cụm dân cư mới bao gồm nhà ở 1 tầng nhằm mục đích cho thuê, với hơn 150 căn nhà gia đình đơn lập (Single family homes) có thiết kế hiện đại, được hoạch định và quản lý chuyên nghiệp bởi đội ngũ đạt nhiều giải thưởng của Tập đoàn BĐS Lindemann Multifamily Management.

  •     Mức đầu tư chuẩn TEA: 800.000 USD/suất.
  •     Số suất đầu tư EB5: 25 suất.
  •     Tổng vốn vay EB5: 20 triệu USD.
  •     Tỷ lệ vốn EB5/Vốn chủ sở hữu: 27%/73%.
  •     Thời hạn vay: 6 năm.
  •     Lãi suất vay: 1.5%/năm.
  •     Số việc làm: 26 việc làm/suất EB5.

Hơn 11 năm qua, AVS huy động vốn EB5 theo quy định của SEC, tuân thủ chặt chẽ luật pháp của Mỹ trên cơ sở toàn cầu, và chỉ làm việc với các luật sư và các nhà tư vấn tài chính uy tín đại diện hợp pháp cho các cá nhân muốn tham gia Chương trình đầu tư EB5. Tại Việt Nam, AVS hiện vẫn là trung tâm vùng tiên phong và duy nhất đặt văn phòng trực tiếp với đội ngũ chuyên gia hỗ trợ xuyên suốt từ bước đầu tư vấn, chuẩn bị chứng minh nguồn tiền, xử lý hồ sơ đầu tư định cư hoàn toàn miễn phí, giúp khách hàng hoàn thành quá trình đầu tư EB5 an toàn, hiệu quả mà không thông qua công ty tư vấn di trú. Cùng với Tập đoàn BĐS của tỷ phú Lindemann, AVS đã lần lượt hoàn vốn cho các nhà đầu tư EB5 Việt Nam từ năm 2018 đến nay, trong đó lần hoàn vốn EB5 gần nhất là tháng 8/2022.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

Trung tâm vùng AVSEB-5

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, TEA, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, CHƯƠNG TRÌNH EB5, EB5 TRỰC TIẾP, VỐN EB5, THẺ XANH MỸ, THỊ THỰC EB5, USCIS, THẺ XANH EB5, HOÀN VỐN EB5, LATOURLAW, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN