CÁC MẪU ĐƠN DIỆN THỊ THỰC EB5 NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BIẾT

CÁC MẪU ĐƠN DIỆN THỊ THỰC EB5 NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BIẾT

MONICA N. PHẠM - Jun 29, 2022 - Chia sẻ:

Một trong các thông tin cơ bản nhất mà nhà đầu tư cần nắm rõ trong bước tìm hiểu Chương trình EB5 là ý nghĩa của các mẫu đơn gắn liền với các cột mốc quan trọng trong quá trình xử lý thị thực.

1. Đơn I-526 và I-526E - Đơn xin cấp thẻ xanh EB5 có điều kiện

- Đơn I-526 hoặc I526 là đơn xin tư cách thường trú nhân (TTN) Mỹ có điều kiện, hay còn gọi là Thẻ xanh điều kiện hoặc Thẻ xanh 2 năm (vì có thời hạn hiệu lực trong 2 năm). Đơn I526 được nộp đồng nghĩa với việc chứng minh người xin cấp thị thực định cư Mỹ đang đầu tư hoặc đã đầu tư vào một dự án EB5 với số vốn quy định tối thiểu theo luật hiện hành tại thời điểm đó. Ngoài ra theo luật mới ngày 12/07/2022, USCIS thông báo ban hành Mẫu đơn mới là I-526E dành cho nhà đầu tư góp vốn thông qua dự án EB5 của Trung tâm vùng. Thông thường, các luật sư di trú Mỹ sẽ thay mặt đương đơn EB5 chuẩn bị đơn I526 hoặc I-526E. Đây chính là mẫu đơn quan trọng đầu tiên tạo tiền đề cho một gia đình nhà đầu tư bắt đầu tương lai mới ở Mỹ. 

- Theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 2022 (RIA), mức đầu tư tối thiểu của một suất EB-5 vào các dự án trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua Trung tâm vùng) trong vùng đô thị là 1,050,000 USD. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn góp vốn vào các dự án EB5 trong khu vực khuyến khích phát triển về kinh tế (nông thôn - Rural) hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) thì sẽ nhận mức đầu tư ưu đãi chỉ còn 800,000 USD.

- Thời gian trung bình để Sở Si trú Mỹ (USCIS) xét duyệt một đơn I526 là 24 tháng. Từ ngày 29/3/2022, USCIS đặt mục tiêu xét duyệt đơn I526 trong 6 tháng. Nhà đầu tư EB-5 có thể theo dõi thời gian xử lý dự kiến đối với đơn I526 tại đây và I-526E tại đây

- Điều kiện để đơn I526 được chấp thuận: về phía nhà đầu tư, đương đơn phải chứng minh được Nguồn vốn hợp pháp (SOF), Dòng tiền đầu tư (POF) và thuyết minh cách chuyển tiền quốc tế rõ ràng.

2. Đơn I-829 - Đơn xin cấp thẻ xanh EB5 vĩnh viễn

- Đơn I-829 hoặc I829 là đơn xin xoá bỏ tư cách TTN điều kiện để chuyển lên TTN vĩnh viễn, hay còn gọi là Thẻ xanh vĩnh viễn hoặc Thẻ xanh 10 năm. Đơn I829 được xem là bước cuối cùng của quá trình đầu tư thị thực EB5. Nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn I829 lên USCIS trong vòng 90 ngày cuối trước khi thẻ xanh điều kiện hai năm hết hạn. Tình trạng cư trú có điều kiện của nhà đầu tư EB5 sẽ được gia hạn trong quá trình đơn I829 được USCIS xử lý. Khi đơn I829 được chấp thuận, tức là nhà đầu tư EB5 đã đạt được tất cả các điều kiện quy định từ USCIS. Theo đó, nhà đầu tư cùng vợ/chồng và các con phụ thuộc độc thân dưới 21 tuổi trở thành thường trú nhân vĩnh viễn, tạo tiền đề để thi quốc tịch Mỹ.

- Thời gian trung bình để USCIS xét duyệt một đơn I829 là 24 - 30 tháng. Tuy nhiên, mốc thời gian này có thể thay đổi tuỳ theo thực tế. Nhà đầu tư EB-5 có thể theo dõi thời gian xử lý dự kiến đối với đơn I829 tại đây

- Điều kiện để đơn I829 được chấp thuận:

+ Bằng chứng tình trạng thường trú nhân có điều kiện (Thẻ xanh điều kiện)

+ Bằng chứng về doanh nghiệp thương mại, vốn đầu tư, báo cáo tạo việc làm liên quan đến khoản đầu tư EB5.

+ Bằng chứng về lý lịch tư pháp trong sạch.

3. Đơn I-485 - Đơn xin cấp thẻ xanh Mỹ

- Đơn I-485 là Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng. Mẫu đơn này áp dụng cho các cá nhân nước ngoài đang hợp pháp tạm trú tại Mỹ theo một tình trạng không định cư sang thường trú (nhận thẻ xanh Mỹ). Xem chi tiết về Đơn I485 tại đây

- Theo Luật RIA, lần đầu tiên chính phủ Mỹ cho phép những cá nhân (có quốc tịch nước không bị tồn đọng hồ sơ) đang tạm trú hợp pháp ở Mỹ nếu thực hiện nộp đơn I526 theo luật EB5 mới có thể nộp đồng thời đơn I485 (Concurrent Filing) để được chuyển đổi tình trạng thường trú ngay tại Mỹ.

- Thời gian trung bình để Sở Si trú Mỹ (USCIS) xét duyệt một đơn I485 là 8 - 14 tháng. Từ ngày 29/3/2022, USCIS đặt mục tiêu xét duyệt đơn I485 trong 6 tháng. Nhà đầu tư EB5 có thể theo dõi thời gian xử lý dự kiến đối với đơn I485 tại đây.

- Điều kiện: Để được nộp đơn I-485 đương đơn cần phải được duyệt định cư Mỹ theo một diện định cư cụ thể.

4. Đơn G-28 - Uỷ quyền cho luật sư đại diện

Đơn G-28 là mẫu đơn USCIS phát hành để một đương đơn xin nhập cư chỉ định người đại diện pháp lý (ví dụ như luật sư) thay mặt đương đơn xử lý các mẫu đơn, kiến nghị, và kháng cáo liên quan đến nhập cư Mỹ. Người đại diện này phải được Uỷ ban Kháng cáo Nhập cư (BIA) công nhận. Đương đơn EB5 và người đại diện pháp lý phải đồng ký vào đơn G28 và người đại diện pháp lý chịu trách nhiệm nộp đơn này cho USCIS.

Đơn G28 thông thường sẽ được ký song song hoặc trước khi nhà đầu tư EB5 ký và nộp đơn I526.

5. Đơn I-924 - Đơn chỉ định trung tâm vùng EB-5

Đơn I-924 là Đơn xin chỉ định Trung tâm vùng theo Chương trình EB5. Một đơn vị phải nộp đơn I924 cho USCIS và được chấp thuận để trở thành trung tâm vùng hoạt động hợp pháp. Khi đơn I924 được phê duyệt, chỉ định trung tâm vùng được cấp thì trung tâm vùng EB5 có thể bắt đầu nhận vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án EB5. Chấp thuận đơn I924 là một trong các điều kiện cần có trong việc lựa chọn dự án EB5 an toàn.

Một trung tâm vùng hiện hữu cũng có thể nộp đơn I-924 để sửa đổi nội dung chỉ định ban đầu, đệ trình bộ hồ sơ mẫu hoặc xin phê duyệt trước một dự án. Những sửa đổi đó bao gồm những thay đổi đối với khu vực địa lý, cơ cấu tổ chức của trung tâm vùng hoặc đối với kế hoạch kinh doanh dự án. Tính đến ngày 25/10/2021, có 632 trung tâm vùng được cấp phép. Hoặc xem danh sách trung tâm vùng hiện hữu tại đây.

Nếu nhà đầu tư tiềm năng có bất kỳ thắc mắc nào về Chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ EB-5, hay về cách lựa chọn Dự án EB-5 an toàn, vui lòng liên hệ hotline 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com

Trung tâm vùng AVSEB-5

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, TEA, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, CHƯƠNG TRÌNH EB5, THẺ XANH MỸ, THỊ THỰC EB5, USCIS, THẺ XANH EB5, CHÍNH PHỦ MỸ, THẺ XANH VĨNH VIỄN, I-829, LATOURLAW, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN