Tôi nên đầu tư EB-5 vào dự án ở thành phố hay vùng ven thì tốt hơn?

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Chương trình EB-5 được tạo ra năm 1990 với mục đích kêu gọi vốn FDI vào Mỹ để xây dựng và phát triển kinh tế những Vùng nông thôn cần khuyến khích đầu tư/ Vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) với mức đầu tư 500,000 USD. Sau gần 30 năm tồn tại, chương trình đã có nhiều biến tướng khi các đơn vị phát triển dự án EB-5 lớn cố tình kéo dòng vốn này vào các khu vực kinh tế phát triển/ trung tâm các thành phố lớn (Non-TEA). Vì vậy, nội dung này cũng nằm trong các vấn đề quan trọng mà Quốc hội Mỹ đang thảo luận và ban hành luật sửa đổi để siết chặt quy định Vùng TEA. Để  việc đầu tư của bạn luôn tuân theo luật EB-5, bạn nên ưu tiên tìm hiểu các dự án nằm trong vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ an toàn hơn. 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH EB5,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN