USCIS RA HƯỚNG DẪN ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI LUẬT EB-5 MỚI

USCIS RA HƯỚNG DẪN ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI LUẬT EB-5 MỚI

MONICA N. PHẠM - May 06, 2022 - Chia sẻ:

Ngày 29/4/2022, Sở Di Trú Mỹ (USCIS) tổ chức buổi lắng nghe về Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 2022công bố bộ câu hỏi hướng dẫn áp dụng cho trung tâm vùng EB5

Theo đó, các trung tâm vùng được USCIS cấp phép hoạt động theo luật EB5 cũ (chấp thuận Đơn I-924) sẽ phải tiến hành nộp Mẫu đơn I-956 (Đơn xin Chỉ định Trung tâm vùng). USCIS sẽ phát hành biểu mẫu mới này kèm với các hướng dẫn và thông tin bổ sung về quy trình nộp đơn trước ngày 14/5/2022.

Như vậy, tất cả các trung tâm vùng và dự án do các trung tâm vùng EB5 bảo trợ đều tạm thời không thể tiếp nhận vốn EB-5 vào thời điểm này, mà cần nộp và chờ có chấp thuận Đơn I-956 sau ngày 14/05/2022 để tham gia huy động vốn theo luật mới.

Nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội lấy thẻ xanh Mỹ thông qua đầu tư EB5 sẽ cần chờ trung tâm vùng mà mình lựa chọn nhận được chấp thuận I-956 và có biên nhận nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự án mới có thể nộp Đơn I-526 xin thẻ xanh điều kiện.

Mọi truyền thông về Đơn I-924 đã được chấp thuận và I-924A đã được nộp theo luật EB5 cũ của các dự án và trung tâm vùng trên thị trường đều không còn ý nghĩa. Các nhà đầu tư tiềm năng nên lưu ý điểm này khi xét các tiêu chí chọn dự án hợp pháp và an toàn theo luật mới.

Dự án EB5 River Oak của Trung tâm vùng AVS đang đếm ngược thời gian đến
15/5 khi USCIS tiếp nhận hồ sơ bổ sung để được chính thức huy động vốn EB5 theo luật mới.

Tuy nhiên, các quy định này chỉ áp dụng đối với các đơn xin nhập cư Mỹ EB5 tham gia sau ngày 15/05/2022. Đối với các Đơn I-526 được nộp trước ngày 01/07/2021, USCIS đang tiếp tục xét duyệt các đơn này theo luật hiện hành tại thời điểm các mẫu đơn được nộp, tức luật EB5 cũ. Sở Di trú Mỹ cũng khẳng định rằng, việc xử lý Đơn I-526 nộp trước ngày 01/07 sẽ phụ thuộc vào các bằng chứng chứng minh sự tuân thủ quy định đầu tư và tạo lượng việc làm tối thiểu theo yêu cầu luật EB5 cũ mà không bị ảnh hưởng bởi việc trung tâm vùng bảo trợ cho dự án họ đã chọn có được chỉ định lại (chấp thuận I-956) theo luật mới hay không

Xem đầy đủ nội dung tại đây.

Mọi thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ Trung tâm vùng AVS tại 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

 

Trung tâm vùng AVSEB-5

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, VỐN EB5, THẺ XANH MỸ, USCIS, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN