USCIS ĐỀ XUẤT TĂNG PHÍ ĐẦU TƯ EB-5 VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH NGHĨA VÙNG TEA

USCIS ĐỀ XUẤT TĂNG PHÍ ĐẦU TƯ EB-5 VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH NGHĨA VÙNG TEA

MONICA N. PHẠM - Jan 16, 2017 - Chia sẻ:

Ngày 13/1 vừa qua, Chính phủ Mỹ đã gây sốc cho ngành EB-5 bằng một loạt đề xuất thay đổi quan trọng đối với luật EB-5, bắt đầu với đề nghị tăng phí đẩu tư Chương trình thị thực EB-5 lên 170%. Mức tăng đề xuất này hoàn toàn vượt xa dự kiến của các chuyên gia trong ngành. Dựa trên tính toán lạm phát của Bộ Di Trú Hoa Kỳ - USCIS, Dự án nằm trong Khu vực việc làm mục tiêu - TEA (Vùng nông thôn/ Tỷ lệ thất nghiệp cao) có ​​mức phí đầu tư mới được đề xuất là 1.350.000 USD thay vì 500.000 USD như hiện nay. Và phí đầu tư vào dự án EB-5 không nằm trong vùng TEA sẽ tăng vọt từ 1.000.000 USD lên 1.800.000 USD.

Nhưng nội dung đề xuất thứ hai sẽ làm thay đổi vĩnh viễn toàn cảnh bức tranh về EB-5: Hiện nay, hầu như 100% Trung tâm Vùng EB-5 đang tự giới thiệu các dự án EB-5 của họ đều nằm trong vùng TEAs mặc dù thực tế hầu hết các dự án này đang ở các khu vực đô thị phát triển thịnh vượng. Bằng cách cố ý sắp xếp các số liệu từ vô số các báo cáo của các vùng điều tra dân số Hoa Kỳ, các dự án này đã bóp méo luật để thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài bằng số liệu vùng TEAs sai lệch. Theo đề xuất mới, chính quyền tiểu bang sẽ không còn được quyền phê duyệt các vùng TEA giả, thay vào đó USCIS sẽ trực tiếp đánh giá và phê duyệt tình trạng vùng TEA. Với quy định mới, một dư án muốn được xem là đủ điều kiện vùng TEA thì dự án đó PHẢI nằm trong khu vực TEA đã được phân loại riêng hoặc thực sự nằm tiếp giáp và liền kề vùng TEA. Các quy định mới sẽ ngăn cản hành vi gian lận mà các siêu dự án đang lạm dụng, và từ nay các dự án này chỉ có thể nhận đầu tư tương đương 1.800.000 USD mỗi suất.

Và trong số hơn 700 Trung tâm Vùng EB-5 đang hoạt động hơp pháp, có rất ít Trung tâm Vùng có dự án thực sự đạt điều kiện được xem là “khu vực thất nghiệp cao" hoặc vùng TEA trong khu đô thị theo quy định đặc thù, nhà đầu tư EB-5 phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo rằng các dự án EB-5 mà họ chọn vẫn an toàn là một trong các vùng TEA chuẩn cho dù quy định mới nào được áp dụng sau ngày 28/04/2017 đi nữa.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, TRUNG TÂM VÙNG, THỊ THỰC EB5, USCIS, CHÍNH PHỦ MỸ,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN