THẺ XANH MỸ NHANH HƠN VỚI THỊ THỰC EB-5 DÀNH RIÊNG

THẺ XANH MỸ NHANH HƠN VỚI THỊ THỰC EB-5 DÀNH RIÊNG

T.QUỲNH - May 13, 2024 - Chia sẻ:

Nhu cầu lấy thẻ xanh Mỹ thông qua chương trình EB-5 tăng mạnh nhờ vào chính sách thị thực dành riêng cho vùng TEA giúp đơn nhập cư Mỹ được xét duyệt nhanh hơn.

Tổng quan

Kể từ khi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) có hiệu lực, nhu cầu đầu tư định cư EB-5 tăng mạnh nhờ hạng mục thị thực dành riêng (set-aside visa) mới tạo cơ hội cho nhà đầu tư EB-5 đi Mỹ nhanh chỉ trong 2 -3 năm. Khác với luật EB-5 cũ, nhà đầu tư EB5 theo luật RIA tránh được tình trạng tồn đọng hồ sơ và vấn nạn chờ nhận thẻ xanh kéo dài nhiều năm.

Khi nhu cầu đầu tư theo luật EB-5 mới tăng cao, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là liệu có đủ thị thực dành riêng để cấp cho tất cả đương đơn hay không và khi nào xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ quay trở lại?

Với dữ liệu các đơn I-526 và I-526E có sẵn, chúng ta có thể ước tính được lượng nhu cầu về thị thực EB-5 dành riêng. Tuy nhiên, để tính toán được số lượng người chờ nhận visa EB-5 hiện tại yêu cầu nhiều dữ liệu hơn và phần lớn dữ liệu đó chưa được xác định, buộc phải dựa vào giả định. Theo đó, giả định khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau.

Để xác định được số lượng chờ cấp visa cần căn cứ vào rất nhiều yếu tố, gồm: số lượng đơn EB5 chờ xét và nộp mới, tỉ lệ đơn I-526 và I-526E được chấp nhận và hệ số thành viên trong một gia đình của nhà đầu tư EB-5.

Ngoài ra, báo cáo cũng giới hạn số thị thực EB-5 dành riêng được phân bổ trong năm tài chính 2024 và 2025. Nhưng liệu nguồn cung cấp visa có được sử dụng để giải quyết nhu cầu hiện tại hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: tốc độ xử lý hồ sơ của USCIS, khối lượng đơn chờ xử lý và chất lượng hồ sơ đạt điều kiện được chấp thuận, tất cả đều là những dữ liệu vô cùng quan trọng nhưng vẫn đang chưa được thống kê chính xác.

Số lượng đơn I-526 và I-526E nộp mới

Theo dữ liệu của USCIS, từ tháng 04/2022 đến tháng 11/2023, có 3,444 nhà đầu tư EB-5 nộp đơn xin thẻ xanh điều kiện I-526/I-526E. Trong đó, khoảng 32% lượng đơn trên là đầu tư vào khu vực nông thôn (Rural), 63% đầu tư vào khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao (TEA) và không có đơn nào thuộc dự án cơ sở hạ tầng.

 

Tỉ lệ chấp thuận đơn I-526 và I-526E

Đây là một dữ liệu chưa được công bố. Trong năm tài chính 2023, tỉ lệ đơn I-526E (Đơn EB-5 qua Trung tâm vùng) được chấp thuận là 100% và có 63 đơn I-526 (Đơn EB-5 trực tiếp) được phê duyệt. Theo số liệu, giai đoạn trước 2018, tỉ lệ chấp thuận đơn I-526 đạt 80%. Đáng chú ý, tỉ lệ này giảm chỉ còn 49% trong năm 2022 và tăng lên 60% trong năm 2023.

Tỉ lệ chấp thuận đơn I-526 trung bình trong chương trình EB-5 là 81%, riêng năm 2017 có tỉ lệ chấp thuận I-526 là cao nhất, đạt 92%.

Quy mô gia đình nhà đầu tư EB-5

Tương tự như tỉ lệ chấp thuận đơn I-526/I-526E, quy mô gia đình của nhà đầu tư EB-5 cũng là một dữ liệu chưa xác định được. Theo quy định, số lượng thành viên phụ thuộc hợp lệ, như vợ hoặc chồng đương đơn chính và con độc thân dưới 21 tuổi, cũng được tính vào hạn mức thị thực phân bổ hằng năm.

Nếu một gia đình EB-5 tiêu chuẩn sẽ có trung bình từ 3 - 4 thành viên nộp đơn từ ngoài Mỹ, so sánh với đương đơn EB-5 nộp đơn đồng thời (concurrent filing) ngay tại Mỹ, chúng ta có thể nhận thấy quy mô gia đình của nhà đầu tư EB-5 nộp tại Mỹ có xu hướng thấp hơn vì độ tuổi của đương đơn ngày một trẻ hóa và không có phát sinh thêm thành viên gia đình. Tuy nhiên, giả định này chưa có số liệu thống kê chính xác.

Ngoài ra, còn có nhiều thông tin cần thiết khác chưa có dữ liệu để căn cứ như: thị thực dành riêng, nguồn phân bổ cộng dồn cho thị thực dành riêng..v..v.. Những phân tích này đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán được cung và cầu của thị thực EB-5 dành riêng.

Nhưng có một thực tế cần xác định rằng, Chương trình EB-5 mới đang tạo ra các lợi thế định cư Mỹ vô cùng tốt cho người nước ngoài, rút ngắn đáng kể thời gian chờ nhận thẻ xanh (2- 3 năm) so với luật cũ (5 - 7 năm). Và lịch sử chứng minh rằng, những lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả cho những ai nắm bắt được thời cơ ra quyết định đầu tư định cư sớm, trước khi chương trình rơi vào tình trạng tồn đọng hồ sơ, đặc biệt đối với các thị trường có nhu cầu định cư Mỹ theo Chương trình EB-5 mạnh như Việt Nam.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB-5 và dự án EB-5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

Trung tâm vùng AVSEB-5

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, TEA, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, CHƯƠNG TRÌNH EB5, EB5 TRỰC TIẾP, THẺ XANH MỸ, THỊ THỰC EB5, USCIS, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN