NỘI DUNG ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH EB-5

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH EB-5

MONICA N. PHẠM - Feb 25, 2019 - Chia sẻ:

 Văn phòng Ngân sách và Quản lý – OMB vừa cập nhật Nội dung cải tiến EB-5 đã được đệ trình lên OMB để được xem xét lần cuối vào thứ 6 tuần trước.

Đánh giá của OMB là bước cuối cùng trong quy trình làm luật trước khi luật mới được ban hành. Quá trình xem xét của OMB thường mất nhiều tháng. Trong một số trường hợp thiểu số, quá trình này chỉ mất dưới 1 tháng. Sau khi OMB xem xét, nội dung luật mới sẽ được công bố trong Thông báo liên bang. Trong vòng 30 ngày cho đến 60 ngày, luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Và câu hỏi hóc búa nhất trong tất cả - Nội dung luật mới bao gồm những gì? Chúng ta đã biết nội dung Thông báo đề xuất luật cho RIN: 1615-AC07, nhưng nó đã được ban hành từ tháng 1/2017, và đã mất gần hai năm mà có bất kỳ đề xuất nào được thông qua. Các nhà phân tích chuyên môn ủng hộ cải cách mong chờ thay đổi khoản đầu tư tối thiểu trong luật mới:

  • Tăng số tiền đầu tư EB-5 tối thiểu lên 1.800.000 đô la, và 1.350.000 đô la đối với vùng
  • Định nghĩa TEA dựa trên tỷ lệ thất nghiệp cao và theo đó, vốn đầu tư vào khu vực khuyến khích được giảm 25% so với đầu tư EB-5  thông thường. Và vùng TEA được chỉ định bởi Bộ An Ninh Nội Địa – DHS.
  • Bảo vệ ngày ưu tiên (nhà đầu tư có I-526 được phê duyệt có thể nộp I-526 mới trong khi vẫn được xét theo ngày ưu tiên ban đầu, tuân theo một số quy định cụ thể)
  • Người phối ngẫu và con cái có thể nộp đơn I-829 mà không bị phụ thuộc vào đương đơn chính.
  • Thay đổi kỹ thuật khác.

Nguồn: Lucidtext

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH EB5, I-829, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN