HIỆU LỰC THẺ XANH ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GIA HẠN THÊM 48 THÁNG

HIỆU LỰC THẺ XANH ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GIA HẠN THÊM 48 THÁNG

N.T.T.HÂN - Jan 31, 2023 - Chia sẻ:

USCIS cho biết việc gia hạn nhằm phù hợp với thời gian hiện tại đương đơn I-829 cần chờ kết quả xử lý do số lượng đơn nộp mới đã tăng lên trong năm qua.

Trong thông báo trên trang web chính thức vào 23/01/2023, Sở di trú Mỹ (USCIS) đang gia hạn hiệu lực của Thẻ Thường trú nhân Mỹ (còn được gọi là Thẻ Xanh) thêm 48 tháng cho những đương đơn nộp đúng Mẫu đơn I-829, Đơn Nhà Đầu Tư EB5 xin xoá bỏ tình trạng có điều kiện để chuyển lên thường trú nhân vĩnh viễn, hoặc Đơn I-751, Đơn xin xoá bỏ điều kiện đối với tình trạng cư trú. Như vậy, nhà đầu tư EB5 sở hữu thẻ xanh điều kiện (Thẻ xanh hai năm) hợp pháp tại Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng thẻ xanh này thêm 48 tháng tính từ ngày hết hạn ghi trên thẻ. Thay đổi này chính thức áp dụng từ 11/01/2023 đối với Mẫu đơn I-829, và từ 25/01 đối với Mẫu I-751.

USCIS đã cập nhật quy định mới về gia hạn hiệu lực thẻ xanh lên 48 tháng trong nội dung phát hành Biên nhận đơn I-751 và đơn I-829 cho các đương đơn mới nộp hai mẫu đơn này trong thời gian gần đây. USCIS sẽ phát hành biên nhận thay thế về hạn hiệu lực mới cho những thường trú nhân có điều kiện đã nộp đơn và đã có nhận thông báo trước đây với thời hạn ngắn hơn 48 tháng và những trường hợp đang chờ xét duyệt. Nhà đầu tư EB5 có thể xuất trình Biên nhận này cùng với Thẻ xanh đã hết hạn làm bằng chứng về tình trạng cư trú hợp pháp, trong khi chờ kết quả xử lý đơn I829. Bằng cách xuất trình Biên nhận thay thế cùng với Thẻ xanh đã hết hạn, nhà đầu tư EB5 vẫn được phép làm việc và ra vào Mỹ tự do trong 48 tháng kể từ ngày hết hạn in trên mặt trước của Thẻ xanh điều kiện.

Lưu ý, thường trú nhân Mỹ dự định ra khỏi Mỹ từ 12 tháng trở lên nên xin giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry Permit) bằng cách nộp Mẫu I-131 - Đơn xin Giấy thông hành trước khi rời Mỹ.

Đơn I-829 - Đơn xin cấp thẻ xanh EB5 vĩnh viễn

Đơn I-829 hoặc I829 là đơn xin xoá bỏ tư cách TTN điều kiện để chuyển lên TTN vĩnh viễn, hay còn gọi là Thẻ xanh vĩnh viễn hoặc Thẻ xanh 10 năm. Đơn I829 được xem là bước cuối cùng của quá trình đầu tư thị thực EB5. Nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn I829 lên USCIS trong vòng 90 ngày cuối trước khi thẻ xanh điều kiện hai năm hết hạn. Tình trạng cư trú có điều kiện của nhà đầu tư EB5 sẽ được gia hạn trong quá trình đơn I829 được USCIS xử lý. Khi đơn I829 được chấp thuận, tức là nhà đầu tư EB5 đã đạt được tất cả các điều kiện quy định từ USCIS. Theo đó, nhà đầu tư cùng vợ/chồng và các con phụ thuộc độc thân dưới 21 tuổi trở thành thường trú nhân vĩnh viễn, tạo tiền đề để thi quốc tịch Mỹ.

Thời gian trung bình để USCIS xét duyệt một đơn I829 là 24 - 30 tháng. Tuy nhiên, mốc thời gian này có thể thay đổi tuỳ theo thực tế. Nhà đầu tư EB-5 có thể theo dõi thời gian xử lý dự kiến đối với đơn I829 tại đây.

- Điều kiện để đơn I829 được chấp thuận:

+ Bằng chứng tình trạng thường trú nhân có điều kiện (Thẻ xanh điều kiện)

+ Bằng chứng về doanh nghiệp thương mại, vốn đầu tư, báo cáo tạo việc làm liên quan đến khoản đầu tư EB5.

+ Bằng chứng về lý lịch tư pháp trong sạch.

Xem các mẫu đơn EB5 mà nhà đầu tư cần biết tại đây.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 và dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com

Trung tâm vùng AVS EB-5

 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, THẺ THƯỜNG TRÚ, THỊ THỰC EB5, USCIS, THẺ XANH EB5, THẺ XANH VĨNH VIỄN, I-829, LATOURLAW,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN