ĐẠO LUẬT CSPA VÀ CÔNG THỨC TÍNH TUỔI THEO ĐẠO LUẬT CSPA MỚI

ĐẠO LUẬT CSPA VÀ CÔNG THỨC TÍNH TUỔI THEO ĐẠO LUẬT CSPA MỚI

N.T.T.HÂN - Mar 03, 2023 - Chia sẻ:

Theo luật liên bang Mỹ, Đạo luật Bảo vệ Tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi (CSPA) giúp cho các con của đương đơn giữ lại tình trạng độc thân dưới 21 tuổi và có thể hợp lệ xin visa di dân.

 

Theo định nghĩa của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch Mỹ (INA) định nghĩa về “con” là người phụ thuộc của đương đơn sẽ bao gồm:

 • Là con dưới 21 tuổi;
 • Là con độc thân và chưa lập gia đình.

Trước đây, vì tình trạng bị trì hoãn do tồn đọng hồ sơ trong tiến trình xin thị thực định cư Mỹ, rất nhiều con của đương đơn đã bị quá 21 tuổi và bị loại khỏi hồ sơ. Vì vậy, đạo luật bảo vệ tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi (CSPA) được Quốc hội Mỹ phát hành, nhằm mục đích bảo vệ người phụ thuộc khỏi tình trạng bị quá 21 tuổi trên thực tế. Đạo luật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/8/2002. Điểm nổi bật của Đạo luật CSPA cho các diện định cư Mỹ là tuổi của người phụ thuộc sẽ đóng băng vào ngày hồ sơ được nộp vào USCIS. Tuổi sẽ tiếp tục chạy sau khi nhận được thư chấp thuận hồ sơ từ USCIS và sẽ tiếp tục đóng băng vào ngày thị thực của diện được ưu tiên phê duyệt hồ sơ (dựa vào cập nhật từ bảng bulletin).

Vào ngày 14/02/2023, USCIS đã cập nhật lại ngày được xác định là ngày hồ sơ đến lượt giải quyết trong công thức tính tuổi CSPA. USCIS sẽ xét ngày này dựa trên bảng A- Ngày ưu tiên phê duyệt thay vì bảng B- Ngày tiếp nhận hồ sơ như trước đây. Công thức mới đã chính thức được áp dụng đối với các đơn xin thị thực được nộp kể từ ngày 14/02/2023. Cách tính tuổi CSPA này sẽ được dựa vào bảng tin lịch chiếu khán di dân Mỹ, được cập nhật hằng tháng.

Đạo luật CSPA đã không thay đổi định nghĩa về “con” (hay người phụ thuộc) của đương đơn. Thay vào đó, đạo luật sẽ cho phép sử dụng phép tính độ tuổi CSPA để bảo vệ trẻ khỏi tình trạng quá tuổi. Tuy nhiên, yêu cầu về tình trạng độc thân và chưa từng kết hôn vẫn không thay đổi. Vì vậy, việc ly hôn sau sinh nhật 21 tuổi và sau thời điểm hồ sơ đến lượt giải quyết sẽ không khôi phục lại được tình trạng là người phụ thuộc.

Các điều kiện mà nguời phụ thuộc cần có để được thỏa điều kiện tính tuổi CSPA như sau:

 • Tuổi tính theo công thức CSPA phải dưới 21 tuổi;
 • Đương đơn cần có động thái bảo vệ hồ sơ để được hưởng quyền lợi từ đạo luật CSPA trong vòng một năm, kể từ ngày hồ sơ đến lượt giải quyết.

Đối với những đương đơn định cư Mỹ theo diện bảo lãnh các thành viên trực hệ

Tuổi của đương đơn hay người phụ thuộc sẽ là người thân trực hệ sẽ được khóa vào ngày mẫu đơn I-130 hoặc mẫu đơn I-360 được nộp. Điều này đồng nghĩa là, nếu người phụ thuộc dưới 21 tuổi vào thời điểm nộp đơn cho Sở Di Trú Mỹ, tuổi sẽ được khóa lại và sẽ không bị già đi theo tuổi CSPA. Tuy nhiên, người phụ thuộc vẫn phải giữ điều kiện là người độc thân và chưa lập gia đình.

Trong trường hợp người bảo lãnh là vợ/chồng của đương đơn chính qua đời trong lúc đang xử lý hoặc hồ sỡ đã được chấp thuận, mẫu I-130 của vợ/chồng là đương đơn sẽ được tự động chuyển sang mẫu I-360 dành cho đương đơn góa phụ. Nếu người phụ thuộc của góa phụ dưới 21 tuổi và vẫn ở tình trạng độc thân vào thời điểm người bảo lãnh qua đời, người phụ thuộc sẽ được tự động chuyển sang mẫu đơn I-360 và sẽ được bảo vệ tuổi theo đạo luật CSPA.

Đối với những đương đơn định cư Mỹ theo diện bảo lãnh gia đình và theo diện các diện EB

Công thức tính tuổi CSPA theo diện này được tính bằng cách lấy số tuổi tại thời điểm hồ sơ được ưu tiên phê duyệt trừ đi số ngày mà đương đơn chờ USCIS xử lý hồ sơ (thời gian xử lý). Quan trọng hơn, người phụ thuộc vẫn phải giữ điều kiện là độc thân.

Công thức tính tuổi CSPA như sau:

 

Ví dụ:

Con của nhà đầu tư 21 tuổi 4 tháng tại thời điểm ngày ưu tiên phê duyệt đến lượt. Thời gian thụ lý hồ sơ tại USCIS là 6 tháng. Theo công thức tính trên, số tuổi CSPA của người phụ thuộc sẽ đươc tính:

Thời điểm thị thực có sẵn

Thời điểm để xác định khi nào thị thực có sẵn được dựa vào:

 • Ngày người thụ hưởng được cấp visa;
 • Ngày đầu tiên của tháng khi ngày ưu tiên phê duyệt đến lượt, được xác định qua bảng A – Ngày ưu tiên phê duyệt trong bảng tin thị thực chiếu khán trên trang USCIS.

Số ngày chờ thụ lý hồ sơ

Khoảng thời gian hồ sơ đang chờ xử lý là số ngày kể từ ngày hồ sơ được nộp đúng quy trình (ngày nộp đơn) và ngày được chính thức phê duyệt. Công thức tính khoảng thời gian chờ thụ lý hồ sơ như sau:

 

Ví dụ:

Người bảo lãnh đã nộp đơn bảo lãnh vào ngày 01/02/2016 và được USCIS chấp thuận vào ngày 01/08/2016. Vậy, khoảng thời gian chờ được thụ lý hồ sơ là:

Lưu ý: Nếu người thụ hưởng nhận được nhiều đơn chấp thuận từ nhiều hồ sơ bảo lãnh từ những người bảo lãnh khác nhau, thì tuổi CSPA sẽ được tính dựa trên hồ sơ mà người thụ hưởng lựa chọn để xin thị thực hay thay đổi tình trạng.

Các động thái yêu cầu để bảo vệ quyền được tính tuổi CSPA

Để được áp dụng tuổi CSPA theo bảo lãnh diện gia đình và bảo lãnh các diện EB (trong đó cũng bao gồm diện EB5), người thụ hưởng cần chủ động hành động để xin tư cách là thường trú nhân hợp pháp trong vòng một năm, kể từ thời điểm hồ sơ xin thị thực đến lược giải quyết.

Yêu cầu này có thể đáp ứng thông qua hành động nộp các mẫu đơn như sau:

 • Mẫu đơn xin thay đổi tình trạng I-485;
 • Hoàn thành phần 1 của mẫy đơn DS-260, đơn xin thị thực định cư;
 • Thanh toán phí xin thị thực với DOS;
 • Thanh toán phí cho mẫu đơn cam kết bảo trợ để đăng ký thẻ xanh I-864;
 • Hoàn thành mẫu đơn xin nhận thông báo chấp thuận I-824.

Nếu đương đơn không thực hiện một trong những hành động trên, người phụ thuộc sẽ không đáp ứng đủ yêu cầu để giữ quyền được tính tuổi CSPA. Tuy nhiên, USCIS có thể châm chước cho một số trường hợp không thỏa đúng yêu cầu. Các trường hợp này cần chứng minh những lý do đặc biệt đã cản trở việc họ không thể thỏa được những yêu cầu trên.

Trung tâm vùng AVS xin khuyến cáo các nhà đầu tư EB5 hãy cân nhắc và thu xếp nộp hồ sơ vào USCIS trong thời gian sớm nhất, để bảo vệ con mình khỏi trường hợp bị quá tuổi và thỏa đủ điều kiện là người phụ thuộc.

 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 và dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

 

Trung tâm vùng AVSEB-5

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, USCIS,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN