CHƯƠNG TRÌNH EB-5 TRUNG TÂM VÙNG ĐƯỢC GIA HẠN

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 TRUNG TÂM VÙNG ĐƯỢC GIA HẠN

MONICA N. PHẠM - Oct 01, 2020 - Chia sẻ:

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 qua Trung tâm vùng vừa được gia hạn ngắn đến 11/12/2020. Vì với tình hình nước Mỹ hiện nay, chắc chắn rằng không ai trong chính phủ để tâm nhiều về Chương trình này.

Các năm qua, Chương trình trung tâm vùng thường xuyên được gia hạn ngắn để đảm bảo duy trì tính hiệu lực. Các nỗ lực thay đổi toàn diện luật đầu tư EB5 hiện không nằm trong chương trình nghị sự ưu tiên của Washington. Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã không thấy nhiều sự biến động hoặc các sự kiện kịch tính về EB-5 trong năm 2020.

Ngoài việc gia hạn chương trình EB-5, nội dung quy định lần này đã trả lời rằng Bộ di trú (USCIS) nên tiếp tục khai thác nguồn thu từ phí dịch vụ xử lý đơn xin nhập cư, thay vì yêu cầu gói cứu trợ của Quốc hội. USCIS rõ ràng đang cố gắng ngừng dịch vụ cho người xin nhập cư và muốn được hỗ trợ tài chính từ nguồn thuế của người Mỹ.

Một Đạo luật tên là Đạo luật Ổn định USCIS Tạm thời Khẩn cấp cho phép USCIS bán sản phẩm mới cho người nhập cư với phí cao hơn.

Cụ thể, USCIS được quyền đẩy mạnh và tăng biểu phí dịch vụ xét duyệt nhanh (premium processing). Luật trước đây 8 U.S.C. 1356(u)  đã cho phép USCIS thu phí xử lý nhanh là 1,000 đô la/hồ sơ đối với các đơn xin nhập cư theo các diện thị thực trên cơ sở việc làm (employment-based). Đạo luật Ổn định USCIS Tạm thời Khẩn cấp nêu cụ thể hơn các diện thị thực (như các diện EB-1, EB-2, EB-3,.v.v…) được áp dụng và tăng phí xử lý lên 2,500 đô la/hồ sơ. Mặc dù dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh (premium processing) có thể được áp dụng đối với diện EB-5, nhưng USCIS rõ ràng không muốn cung cấp dịch vụ này để xử lý đơn I-526, I-924 hoặc I-829. Đơn giản vì tất cả nhà đầu tư EB-5 đều sẽ sẵn sàng trả thêm phí để được phê duyệt hồ sơ nhanh hơn, dẫn đến dịch vụ xử lý nhanh sẽ vẫn bị quá tải, không phát huy hiệu quả.

USCIS vẫn đang cân nhắc giữa việc tăng biểu phí dịch vụ đối với đơn nhập cư hay tiếp tục yêu cầu tài trợ từ Quốc hội. Tuần này, USCIS đã đăng một thông báo giải thích vấn đề thiếu nguồn ngân sách hoạt động và dự kiến áp dụng tăng phí nộp đơn các diện nhập cư, có thể hiệu lực từ ngày 02/10/2020.

AVS EB-5

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, TRUNG TÂM VÙNG, CHƯƠNG TRÌNH EB5, USCIS, I-829, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN