CHƯƠNG TRÌNH EB-5 QUA TRUNG TÂM VÙNG ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN 30/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 QUA TRUNG TÂM VÙNG ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN 30/9/2018

MONICA N. PHẠM - Mar 24, 2018 - Chia sẻ:

Lần cuối cùng Quốc hội bỏ phiếu thông qua các nội dung quan trọng nổi bật cho Chương trình đầu tư qua trung tâm vùng là năm 2012. Kể từ đó, chương trình liên tục được gia hạn vài tháng một lần cùng với đạo luật ngân sách chung của chính phủ. Và hiện Chương trình EB-5 vừa được tiếp tục gia hạn theo nội dung H.R.1625. Hạ viện và Thượng viện đã vừa thông qua nội dung gia hạn và đang chờ Tổng thống ký ban hành chính thức.

  • Gia hạn Chương trình đầu tư qua Trung tâm vùng đến 30/9/2018.

Đoạn văn bản đề cập gia hạn Chương trình đầu thư trung tâm vùng đến ngày 30/9/2018 tại trang 1759 của Omnibus Spending Bill, như sau:

SEC. 204. Mục 610 (b) của Bộ Thương mại, Tư pháp và Nhà nước, Tư pháp, và Đạo luật phân bổ các Cơ quan liên quan năm 1993 (Chú thích 8 USC 1153) sẽ được áp dụng bằng cách thay thế hạn "30 tháng 9 năm 2018" cho hạn "30 Tháng 9, 2015 "

Phần giải thích cũng nêu rõ việc gia hạn không ảnh hưởng đến quá trình cải cách chương trình EB-5 và các thay đổi liên quan. Việc gia hạn chỉ nhằm duy trì chương trình cho đến khi các bên đồng thuận ban hành Luật EB-5 mới tốt hơn.

  • Thời gian xử lý

USCIS đã thay đổi phương pháp tính thời gian xử lý 4 Đơn: N-400, I-90, I-485 và I-751. Phương pháp tính thời gian xử lý Đơn I-526, I-829, và I-924 không thay đổi.

Văn phòng xử lý thị thực đầu tư - IPO không muốn mọi người phàn nàn rằng họ xử lý hồ sơ chậm so với tiến độ thông thường, nên theo cách tính mới, một hồ sơ được xem là bị xử lý chậm tiến độ khi thời gian chờ lâu hơn 130% so với thời gian chờ trung bình.

  • Hạn mức thị thực

Bản tin Thị thực tháng 4/2018 khẳng định Việt Nam chắc chắn sẽ là quốc gia tiếp theo, sau Trung Quốc, sử dụng vượt hạn mức thị thực cho phép và bị áp thời gian tạm hoãn xử lý hồ sơ.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, TRUNG TÂM VÙNG, CHƯƠNG TRÌNH EB5, USCIS, I-829, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN