Chào AVS, tôi muốn hỏi trường hợp hồ sơ EB-5 đang chờ phê duyệt thì khi luật mới áp dụng với phí cao hơn sau tháng 4/2017 thì những hồ sơ này có bị hồi tố?

Chào AVS, tôi muốn hỏi trường hợp hồ sơ EB-5 đang chờ phê duyệt thì khi luật mới áp dụng với phí cao hơn sau tháng 4/2017 thì những hồ sơ này có bị hồi tố?

MONICA N. PHẠM - Jan 19, 2017 - Chia sẻ:

AVS cảm ơn câu hỏi của anh và xin trả lời như sau:

Đề xuất hồi tố đối với hồ sơ cũ, tức là phải tăng thêm tiền đầu tư cho đủ với mức tối thiểu mới. Trường hợp này, theo ý kiến của Luật sư Jose Latour – Chủ tịch AVSEB-5 chia sẻ, sẽ không khả thi vì tính đến quý 4/2016, số đơn I-526 và I-829 đang bị tồn đọng ở USCIS lần lượt là hơn 20.800 và 6.300 hồ sơ, ước tính mất hơn từ 3 đến 5 năm chỉ để xử lý hết lượng hồ sơ này. Như vậy, chưa tính đến hồ sơ EB-5 nộp mới và lượng hồ sơ EB-5 đang chờ được giải quyết tại Trung tâm thị thực quốc gia (NVC), việc hồi tố sẽ vô cùng tốn nhân lực, ngân sách và thời gian của USCIS để tái xem xét, xử lý và sẽ làm ảnh hưởng đến các đơn EB-5 nộp mới – một việc dường như không mang tính khả thi và hiệu quả cho bất cứ cơ quan hay cá nhân nào có liên quan.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, USCIS, I-829, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN