Xin luật sư cho biết: nếu hồ sơ EB-5 bị từ chối có bị ảnh hưởng đến hồ sơ bảo lãnh hoặc xin visa Mỹ diện khác hay không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:48 AM

Chia sẻ

Chào bạn, kết quả phê duyệt EB-5 hoàn toàn độc lập với các hồ sơ di dân khác của cùng 1 đương đơn.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN