Xin cho hỏi visa EB5 có hạn mức tôi đa hay không và nếu có là bao nhiêu? Việt Nam đã có bao nhiêu trường hợp được xét duyệt thẻ xanh từ chương trình này?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:36 AM

Chia sẻ

Hạn mức thị thực EB5 là 10.000 thị thực một năm cho tất cả các quốc gia được phép tham gia đầu tư, tương đương mỗi quốc gia được cấp trung bình 700 thị thực một năm.

Tính đến hết năm 2016, có khoảng hơn 900 thị thực EB5 đã được cấp cho người Việt, tương đương khoảng hơn 200 nhà đầu tư chính thức. Trong đó, tỷ lệ chia trung bình là 3 người phụ thuộc kèm theo một đương đơn chính.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN