Tôi thấy có thông tin hồ sơ EB-5 ở Việt Nam bị vượt hạn mức. Điều này có nghĩa là gì? Tôi muốn nộp hồ sơ thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Tôi có nên nộp hồ sơ trong thời điểm này hay không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:50 AM

Chia sẻ

Trường hợp tồn đọng hồ sơ sẽ xảy ra khi một quốc gia sử dụng hết hạn mức visa EB-5 được cấp. Việt Nam là nước thứ hai rơi vào tình trạng này, bắt đầu vào tháng 5/2018, tức nhà đầu tư nộp hồ sơ sau tháng 5 sẽ phải chờ lâu hơn hai năm để nhận kết quả. Ngoài vấn đề về vượt hạn mức, việc tăng vốn đầu tư cũng là một điểm quan trọng nhà đầu tư cần lưu ý. Nếu bạn có ý định đầu tư, đây là thời điểm thích hợp đế tránh cả hai trường hợp trên.

YÊU CẦU TƯ VẤN