Tôi thấy có thông tin hồ sơ EB-5 ở Việt Nam bị vượt hạn mức. Điều này có nghĩa là gì? Tôi muốn nộp hồ sơ thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Tôi có nên nộp hồ sơ trong thời điểm này hay không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:50 AM - Chia sẻ:

Trường hợp tồn đọng hồ sơ sẽ xảy ra khi một quốc gia sử dụng hết hạn mức visa EB-5 được cấp. Việt Nam là nước thứ hai rơi vào tình trạng này, bắt đầu vào tháng 5/2018, tức nhà đầu tư nộp hồ sơ sau tháng 5 sẽ phải chờ lâu hơn hai năm để nhận kết quả. Ngoài vấn đề về vượt hạn mức, việc tăng vốn đầu tư cũng là một điểm quan trọng nhà đầu tư cần lưu ý. Nếu bạn có ý định đầu tư, đây là thời điểm thích hợp đế tránh cả hai trường hợp trên.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, HẠN MỨC VISA EB5,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN