Tôi nghe nói vùng chấp nhận đầu tư diện EB-5 ở Mỹ (TEA) sẽ bị thu hẹp nếu luật thay đổi. Cho tôi hỏi có thông tin nào về hướng thay đổi không? Những vùng nào sẽ bị thu hẹp?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:14 AM - Chia sẻ:

Thật ra chương trình EB-5 đã và đang được xem xét cải cách trên nhiều phương diện khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là đề xuất tăng hạn mức đầu tư từ 500.000 USD lên 1.000.000 USD và định nghĩa lại vùng TEA. Vùng TEA (Targeted Employment Areas) là vùng khuyến khích đầu tư tạo việc làm, nhưng từ lâu các siêu dự án ở khu đô thị sầm uất như ở New York đã lạm dụng sự thiếu sót trong định nghĩa vùng TEA để huy động nguồn vốn EB-5 giá rẻ cho mình. Nhưng bất kể thay đổi cuối cùng là gì, nếu nhà đầu tư nộp hồ sơ trước khi luật được áp dụng, hồ sơ của quý vị sẽ không bị ảnh hưởng.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH EB5, VỐN EB5,

YÊU CẦU TƯ VẤN