Tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ cho con trai du học. Vậy lúc này tôi làm tiếp hồ sơ EB-5 cho tôi và gia đình có được không? Có bị chồng chéo không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:02 AM

Chia sẻ

Chào bạn! Bạn có thể tiếp tục làm hai hồ sơ cùng lúc mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN