Tôi có tìm hiểu qua về vùng TEA nhưng chưa hiểu rõ lắm, mong các luật sư tư vấn thêm cho tôi.

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:55 AM

Chia sẻ

Vùng TEA (Targeted Employment Area) là những khu vực nông thôn nghèo cần phát triển kinh tế hoặc những khu vực ở các thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao. Năm 1990, khi luật EB-5 được ban hành, Chính phủ Mỹ muốn kêu gọi dòng vốn nước ngoài để thúc đẩy kinh tế ở những khu vực TEA.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN