Tôi có công ty ở Việt Nam. Nếu sang Mỹ tôi có thể tiếp tục điều hành công ty ở đây được không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:53 AM

Chia sẻ

Câu trả lời là có. Các nhà đầu tư hiện hữu của chúng tôi vẫn duy trì công việc kinh doanh tại Việt Nam song song với việc ổn định cuộc sống tại Mỹ.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN