Tôi biết tiếng Anh nhưng chưa tự tin khi nói. Như vậy có bị ảnh hưởng khi phỏng vấn xin visa không? Tôi cần phải chuẩn bị những gì?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:47 AM

Chia sẻ

Đương đơn giao tiếp được bằng tiếng Anh tại buổi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ là một lợi thế, nhưng đây không phải là nội dung bắt buộc. Tại AVS, các nhà đầu tư của chúng tôi sẽ được chuẩn bị hồ sơ và các buổi nói chuyện với Luật sư EB-5 để nhà đầu tư có sự tự tin và tâm lý tốt nhất trước các buổi phỏng vấn.

YÊU CẦU TƯ VẤN