Theo trả lời của luật sư “đơn I-924 được chấp thuận không có nghĩa là dự án đủ điều kiện giúp nhà đầu tư nhận thẻ xanh”, như vậy dự án đủ điều kiện giúp nhà đầu tư nhận thẻ xanh là dự án đạt được điều kiện gì? Xin cảm ơn.

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Những dự án đã có thời gian hoạt động nhiều năm sẽ là những dự án có các con số để chứng minh hoạt động của họ, hơn là những dự án mới hoạt động hay mới thành lập. Khi dự án đã có đơn I-924, mỗi năm dự án phải báo cáo lên Bộ Di trú phụ lục I-924a về con số lũy kế trong hoạt động kinh doanh của dự án.

Đồng thời, nếu dự án sẵn sàng chia sẻ báo cáo thường niên này, đây có thể là một yếu tố đảm bảo. Nhà đầu tư có thể nhìn thấy số lượng việc làm đã được tạo ra, số lượng nhà đầu tư đã được cấp thẻ xanh có điều kiện, thẻ xanh vĩnh viễn và số hồ sơ bị từ chối nếu có.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, THẺ XANH VĨNH VIỄN,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN