Theo tôi được biết thì Quốc hội Mỹ vừa gia hạn cho chương trình EB-5 thêm 6 tháng? Tôi muốn hỏi việc này có ảnh hưởng như thế nào đến hồ sơ xin EB-5? Sau 6 tháng thì sao? (Tôi có ý định nhưng chưa làm hồ sơ)

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:54 AM

Chia sẻ

Chương trình EB-5 được gia hạn đến 30/9/2018 không đổi mức đầu tư và các quy định khác. Nếu nhà đầu tư có ý định nộp hồ sơ thì nên tiến hành sớm vì các thay đổi nếu có xảy ra sau ngày 30/9 thì các hồ sơ nộp trước hạn này cũng không bị hồi tố. Tuy nhiên nếu các bên trong Quốc hội Mỹ đạt đồng thuận thì luật có thể được ban hành sớm hơn 30/9.

YÊU CẦU TƯ VẤN