Số tiền đầu tư 500,000USD có được đảm bảo hoàn trả khi hoàn tất chương trình và nhận thẻ xanh? Có cách nào bảo hiểm cho khoản tiền đầu tư nàyư 500,000USD có được đảm bảo hoàn trả khi hoàn tất chương trình và nhận thẻ xanh? Có cách nào bảo hiểm cho khoản tiền đầu tư này

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Đầu tư EB-5 là đầu tư có rủi ro - "Money at risk". Vì vậy, bất kỳ đơn vị EB-5 nào nêu nội dung đảm bảo hoàn trả vốn đầu tư 100% là SAI LUẬT. Luật  tuyệt đối cấm các Dự án EB-5 cam kết với nhà đầu tư rằng khoản đầu tư EB-5 của họ sẽ được "bảo đảm" bởi chính Dự án đó, dưới bất kỳ hình thức nào (sở hữu BĐS, mua bảo hiểm,...). Nội dung này vẫn có hiệu lực cho đến nay.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN