Quyền lợi của tôi với tư cách là nhà đầu tư vào Lake Point là gì?

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Lake Point hiện là dự án EB-5 duy nhất áp dụng hình thức đầu tư trực tiếp đối với phần vốn đầu tư của đương đơn - tức mỗi nhà đầu tư là một cổ đông của dự án và được chia sẻ cổ tức tương đương với tỷ lệ góp vốn. Ngoài trách nhiệm chính là tạo ra lượng việc làm cần thiết đảm bảo quá trình di dân cho nhà đầu tư, Lake Point còn cam kết chia sẻ lợi nhuận của Dự án sau khi nhà đầu tư cuối cùng hoàn thành I-829.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, I-829, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN