Quyền lợi của tôi với tư cách là nhà đầu tư vào Lake Point là gì?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:41 AM

Chia sẻ

Lake Point hiện là dự án EB-5 duy nhất áp dụng hình thức đầu tư trực tiếp đối với phần vốn đầu tư của đương đơn - tức mỗi nhà đầu tư là một cổ đông của dự án và được chia sẻ cổ tức tương đương với tỷ lệ góp vốn. Ngoài trách nhiệm chính là tạo ra lượng việc làm cần thiết đảm bảo quá trình di dân cho nhà đầu tư, Lake Point còn cam kết chia sẻ lợi nhuận của Dự án sau khi nhà đầu tư cuối cùng hoàn thành I-829.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN