Lake Point hiện đang có bao nhiêu nhà đầu tư nước ngoài diện EB-5, trong đó bao nhiêu là người Việt?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:39 AM

Chia sẻ

Lake Point là khu mỏ cuối cùng được cấp phép tại khu vực Nam Florida, đang cung cấp nguồn nguyên vật liệu thô cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tại đây. Hiện dự án đã bước sang năm hoạt động thứ 9.

Dự án đang có hơn 95 nhà đầu tư, trong đó 75% là nhà đầu tư Việt Nam.

YÊU CẦU TƯ VẤN