Tôi vừa kết hôn với chồng tại Mỹ và đang chờ hoàn tất các thủ tục để sang đó định cư. Trường hợp, tôi đầu tư EB-5 có đẩy nhanh thời gian nhận thẻ xanh hay không? Tôi có được ưu tiên hơn không? Xin cám ơn

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:53 AM

Chia sẻ

Chào bạn, kết quả phê duyệt EB-5 hoàn toàn độc lập với các hồ sơ di dân khác của cùng 1 đương đơn. Hồ sơ của bạn sẽ được xử lý theo quy định chung và không có ưu tiên.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN