Đầu tư EB-5 thì nên chọn vùng nào sẽ thích hợp nhất, thành phố hay vùng ven? Có được chọn vùng theo mong muốn bản thân?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:52 AM - Chia sẻ:

Nhà đầu tư có thể chọn vùng theo mong muốn bản thân, nhưng tôi tin rằng tốt hơn nên đầu tư vào các vùng nông thôn nghèo bởi chương trình EB-5 có mục đích tạo ra công ăn việc làm cho người dân Mỹ tại những vùng nông thôn và thành thị nghèo có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Hiện nay hơn 90% lượng vốn đầu tư EB-5 đang chảy về các khu vực kinh tế lớn, điều này đang đi sai với định hướng ban đầu của chương trình. Một số đơn vị EB-5 lớn đang lách luật theo nhiều cách để kéo nguồn vốn đổ về những khu vực giàu có trong các thành phố phát triển của Mỹ. Nhà đầu tư nên cân nhắc điều này có khả năng ảnh hưởng đến hồ sơ di dân của quý vị khi những đề xuất cải cách, đặc biệt là định nghĩa vùng TEA trở thành hiện thực.

Dự án Lake Point EB-5 nằm tại một nơi nông thôn nghèo của Florida, nơi mà chắc chắn tuân thủ đúng các quy định của một vùng TEA. Các nhà đầu tư EB-5 của dự án Lake Point có thể an tâm rằng, mức đầu tư 500.000 USD vào vùng TEA của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều khoản thay đổi luật trong vài tháng sắp tới.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, DỰ ÁN LAKE POINT, CHƯƠNG TRÌNH EB5, HỒ SƠ DI DÂN,

YÊU CẦU TƯ VẤN