Có phải dự án được cấp I-924 là đã đủ điều kiện để nhà đầu tư nhận thẻ xanh vĩnh viễn?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:48 AM - Chia sẻ:

Đơn I-924 là đơn phê duyệt mà dự án bắt buộc phải được cấp trước khi bắt đầu kêu gọi vốn EB-5 nhưng đơn I-924 được chấp thuận không có nghĩa là dự án đủ điều kiện giúp nhà đầu tư nhận thẻ xanh.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, VỐN EB5, THẺ XANH VĨNH VIỄN,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN