Cho tôi hỏi người Việt mình thường gặp phải những vấn đề gì phổ biến nhất khi nộp đơn EB-5?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:50 AM

Chia sẻ

Khó khăn lớn nhất với người Việt là tổng hợp hồ sơ để chứng minh nguồn vốn. 

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN