Bên cạnh chuẩn bị khoản đầu tư 500.000 USD, xin luật sư tư vấn thêm các yếu tố có thể là lợi thế để được cấp thẻ xanh theo diện này?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:52 AM - Chia sẻ:

Nhà đầu tư cần được đánh giá chính xác và chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn gốc vốn đầu tư tương đương 550,000 USD và lý lịch tư pháp, hoạt động chuyển tiền đầu tư vào tài khoản chỉ định,...vì đây là các yếu tố ảnh hưởng kết quả cấp thẻ xanh có điều kiện.

YÊU CẦU TƯ VẤN