Bên cạnh chuẩn bị khoản đầu tư 500.000 USD, xin luật sư tư vấn thêm các yếu tố có thể là lợi thế để được cấp thẻ xanh theo diện này?

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Nhà đầu tư cần được đánh giá chính xác và chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn gốc vốn đầu tư tương đương 550,000 USD và lý lịch tư pháp, hoạt động chuyển tiền đầu tư vào tài khoản chỉ định,...vì đây là các yếu tố ảnh hưởng kết quả cấp thẻ xanh có điều kiện.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN