[VnExpress] Cải cách năm 2022 thay đổi bộ mặt chương trình EB-5

[VnExpress] Cải cách năm 2022 thay đổi bộ mặt chương trình EB-5

Ngày đăng: Apr 12, 2022 13:28 PM - Chia sẻ:

Sau 30 năm không đổi, chương trình EB-5 được cải cách để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn, theo luật sư trưởng José E. Latour, Chủ tịch Trung tâm vùng AVSEB-5.

 

Tags:

YÊU CẦU TƯ VẤN