USCIS LÀM RÕ CHÍNH SÁCH VỀ THỊ THỰC DOANH NGHIỆP L-1

USCIS LÀM RÕ CHÍNH SÁCH VỀ THỊ THỰC DOANH NGHIỆP L-1

N.T.T.HÂN - Oct 27, 2023 - Chia sẻ:

Chương trình thị thực L-1 cho phép một doanh nghiệp nước ngoài thuyên chuyển nhân sự cấp cao từ văn phòng nước ngoài đến làm việc tại văn phòng công ty đó tại Mỹ.

Ngày 20/10/2023 vừa qua, Sở Di Trú Mỹ (USCIS) đã ban hành hướng dẫn dành cho mục về chương trình thị thực L-1 trong Sổ tay Chính sách. USCIS đã làm rõ, một doanh nghiệp tư nhân sẽ không đủ tư cách bảo trợ đơn xin thị thực L-1 cho chủ sở hữu. Lý do chỉ rõ rằng doanh nghiệp tư nhân đó sẽ không thực sự tồn tại là một thực thể pháp lý tách biệt với chủ sở hữu.

Sổ tay Chính sách đã được cập nhật với những hướng dẫn cụ thể bao gồm hướng dẫn phân biệt giữa “doanh nghiệp cá nhân” và “doanh nghiệp TNHH”, bao gồm công ty TNHH một thành viên. Một doanh nghiệp hay Công ty TNHH một thành viên là một thực thể pháp lý tách biệt hoàn toàn với chủ sở hữu và có đủ tư cách bảo trợ thị thực L-1 cho chủ sở hữu.

Cập nhật này cũng đã bổ sung và làm rõ những vấn đề chung. Các doanh nghiệp quốc tế sẽ nộp đơn bảo trợ thị thực L-1 chung cho tất cả những cá thể là đương đơn có tên trong hồ sơ xin thị thực. Đồng thời USCIS cũng đang có những cập nhật mới nhất dành cho việc chậm nộp đơn xin gia hạn cho nhóm các nhà đầu tư trước sẽ không ảnh hưởng đến khoảng thời gian ba năm được bắt đầu nộp đơn bảo trợ cho nhóm đương đơn tiếp theo.

Điều khoản này đã được bổ sung trong Mục 2 của Sổ tay Chính sách. Các điều khoản này đã có hiệu lực ngay lập tức sau khi được USCIS công bố cho công chúng. Những hướng dẫn và giải thích được bổ sung được xem là những điều khoản thay thế cho những điều khoản được công bố trước đây.

Loại thị thực không định cư L-1 cho phép doanh nghiệp nước ngoài và là một tổ chức đủ điều kiện có thể bảo trợ cho một nhân viên của mình tạm thời di chuyển đến văn phòng ở Mỹ làm việc. Quan trọng là doanh nghiệp bảo trợ không được phép là doanh nghiệp cá nhân, việc chính doanh nghiệp bảo trợ cho chủ sở hữu sẽ không đủ điều kiện và không hợp lệ trong chương trình thị thực L-1.

Điều kiện

  • Doanh nghiệp Việt Nam đã hoạt động trên một năm và có kế hoạch phát triển hay thành lập công ty con tại Mỹ
  • Đương đơn đã làm việc cho doanh nghiệp ở Việt Nam ít nhất một năm liên tiếp trong ba năm trước khi nộp đơn xin thị thực L-1
  • Đương đơn nắm giữ vị trí quản lý cấp cao hoặc thành viên ban điều hành công ty ở Việt Nam và tiếp tục giữ vị trí tương tự khi làm việc tại Mỹ
  • Doanh nghiệp Việt Nam vẫn hoạt động song song trong thời gian vận hành tại Mỹ

Ưu điểm và quyền lợi

  • Thời gian xét duyệt visa L-1 nhanh chóng chỉ trong 3-6 tháng
  • Đương đơn cùng vợ/chồng và các con phụ thuộc độc thân dưới 21 tuổi được tự do sinh sống tại Mỹ
  • Các con phụ thuộc được hưởng chính sách trường công miễn phí và học phí ưu đãi khi ở cấp đại học.
  • Vợ/chồng đương đơn được hợp pháp làm việc cho bất kỳ công ty nào tại Mỹ
  • Đương đơn sở hữu thị thực L-1 có cơ hội chuyển đổi lên thẻ xanh Mỹ khi đạt điều kiện và hưởng chính sách Nộp đơn đồng thời (Concurrent Filling) khi tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 và Dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

Trung tâm vùng AVSEB-5

 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐỊNH CƯ MỸ, THẺ XANH MỸ, USCIS,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN