USCIS CHẤP THUẬN TOÀN BỘ ĐƠN EB-5 NỘP MỚI Q1/2024

USCIS CHẤP THUẬN TOÀN BỘ ĐƠN EB-5 NỘP MỚI Q1/2024

T.QUỲNH - May 22, 2024 - Chia sẻ:

Sở Di trú Mỹ (USCIS) vừa công bố thống kê xử lý đơn thẻ xanh EB-5 trong Quý 01 năm tài chính 2024.  Đặc biệt, xu hướng tích cực khi 100% đơn I-526E luật mới được USCIS chấp thuận.

Tổng quan dữ liệu Quý 1 năm tài chính 2024 (01/10/2023 - 31/12/2023)

Trong Q1/2024, khối lượng đơn I-526 và đơn I-526E đã giảm khoảng 35% so với quý trước. Đã có 581 đơn I-526E và 32 đơn I-526 trực tiếp nộp mới. Ngoài ra, USCIS cũng đã xử lý 1,276 đơn I-526 trong Q1 này, bao gồm 1,082 đơn I-526 cũ và 194 đơn I-526E mới. Trong đó, chỉ có 64% đơn I-526 cũ được phê duyệt, ngược lại, tỉ lệ phê duyệt đơn I-526E đạt 100%.

 

Lượng đơn I-526 cũ đang chờ xử lý trong Quý 01 năm tài chính 2024 tiếp tục giảm, nhưng lượng đơn I-526E lại tăng lên. Tính đến ngày 31/12/2023, có tổng cộng 8,539 đơn I-526 cũ và 2,667 đơn I-526E đang chờ xử lý tại USCIS.

Các dữ liệu nổi bật

1. Dòng vốn đầu tư EB-5

Trong Quý 01 năm tài chính 2024, đã có tổng cộng 613 nhà đầu tư nộp đơn I-526, bao gồm cả mẫu đơn I-526 đầu tư trực tiếp và mẫu đơn I-526E đầu tư thông qua Trung tâm vùng. Lượng đơn này đại diện cho hơn 490 triệu USD đầu tư EB-5. Nhìn chung, có thể ước tính rằng kể từ khi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) được ban hành, đã có khoảng 2,76 tỷ USD đầu tư EB-5 đã được huy động.

2. Thống kê dữ liệu EB-5

  • Các đơn được nộp: Trong Quý 01 năm tài chính 2024, đã có 581 đơn I-526E và 32 đơn I-526 trực tiếp được nộp lên USCIS, nâng tổng khối lượng đơn được nộp tăng 21% so với năm trước.
  • Các đơn được xử lý: Cũng trong quý này, USCIS đã xử lý tổng cộng 1,276 đơn I-526/I-526E, gồm 1,082 đơn I-526 cũ và 194 đơn I-526E mới. Năng suất xử lý hồ sơ trong Quý 01 năm tài chính 2024 này đã tăng 219% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Các đơn đang chờ xử lý: Các đơn đang chờ xử lý đã giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tính đến ngày 31/10/2023, có tổng cộng 11,420 đơn chờ xử lý tại USCIS với 8,539 đơn I-526 cũ, 214 đơn I-526 trực tiếp và 2,667 đơn I-526E.

 

Thống kê dữ liệu EB-5 từ Quý 1, Quý 2/2024

3. Tỷ lệ phê duyệt của USCIS

Trong Quý 01 năm tài chính 2024, USCIS đã xử lý tổng cộng 1,082 đơn I-526 cũ, giảm 16% so với quý trước nhưng tăng 171% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của USCIS, thời gian xử lý trung bình cho đơn I-526 cũ là 51,8 tháng. Ngoài ra, tính đến ngày 31/10/2024, có 8,539 đơn I-526 cũ còn tồn đọng, giảm 10% so với quý trước. Tỉ lệ phê duyệt trung bình cho đơn I-526 cũ trong Quý 01 năm tài chính 2024 là 64%, vẫn dưới mức trung bình dài hạn là 80%. Tuy nhiên, tỉ lệ phê duyệt của đơn I-526E trong thời gian này là 100%.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB-5 và dự án EB-5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

Trung tâm vùng AVSEB-5

 

 

 

 

 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, USCIS, THẺ XANH EB5, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN