T10/2019: ƯỚC TÍNH THỜI GIAN CHỜ CẤP THỊ THỰC EB-5 CỦA BỘ NGOẠI GIAO MỸ

T10/2019: ƯỚC TÍNH THỜI GIAN CHỜ CẤP THỊ THỰC EB-5 CỦA BỘ NGOẠI GIAO MỸ

MONICA N. PHẠM - Dec 12, 2019 - Chia sẻ:

Chánh Văn phòng Kiểm soát thị thực thuộc Bộ Ngoại giao – Ông Charles Oppenheim đã cập nhật số liệu mới nhất về Chương trình đầu tư EB-5 tại hội nghị IIUSA vào cuối tháng 10/2019. Trong đó, tín hiệu tích cực là thời gian chờ xét duyệt có cải thiện và ngày ưu tiên xét cấp thị thực nhanh hơn ngày dự kiến trước đây.

1. Bản thống kê thời gian chờ xét duyệt và lượng hồ sơ tồn các nước

(Tóm tắt ước tính của ông Oppenheim từ 10/2018 đến 10/2019)

 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng tồn đọng hồ sơ:

 Khối lượng hồ sơ tồn đọng EB-5 liên tục thay đổi tuỳ vào:

 • Lượng đương đơn mới xếp hàng chờ khi nộp I-526 kèm người phụ thuộc,
 • Lượng đương đơn ra khỏi hàng chờ do bị từ chối hồ sơ hoặc đã được cấp visa.

 Các yếu tố cụ thể làm thay đổi số liệu tồn đọng ước tính so với tồn đọng thực tế như:

 • Số lượng đơn xin cấp visa thực tế chờ duyệt tại Trung tâm thị thực quốc gia – NVC.
 • Số lượng đơn giảm vì trừ đi hồ sơ đã được cấp visa.
 • Số lượng đơn giảm vì trừ đi hồ sơ bị từ chối hoặc không đủ điều kiện được cấp visa (VD: con bị quá tuổi 21, rút đơn I-526)
 • Số lượng đơn giảm do trừ các trường hợp đương đơn từ bỏ hồ sơ.
 • Số lượng đơn tăng do lượng đơn I-526 được phê duyệt tăng làm cộng thêm lượng đơn xin thị thực.

 Số liệu đơn được nộp vào Bộ di trú (USCIS) ước tính bởi Bộ ngoại giao (DOS) sẽ:

 • Tăng khi có lượng đơn I-526 mới.
 • Giảm khi các đơn I-526 được phê và bị từ chối.
 • Tăng hoặc giảm khi DOS thay đổi số lượng ước tính đơn I-526 đang chờ xử lý sẽ được phê duyệt.
 • Tăng hoặc giảm khi DOS thay đổi số lượng ước tính số thành viên phụ thuộc đi cùng với đương đơn chính.

 Tổng tồn đọng ước tính:

 • Tăng nếu đơn I-526 mới tăng cộng với tỷ lệ chấp thuận và lượng người phụ thuộc nhiều hơn lượng hồ sơ đã được cấp visa hoặc mất điều kiện được cấp xét visa.
 • Giảm nếu dữ liệu và các giả định thay đổi ngược lại.
 • Có thể tăng nếu bao gồm những đơn EB-5 đang chờ duyệt đơn chuyển đổi tình trạng cư trú I-485 và người đã có phê duyệt I-526 nhưng ngày ưu tiên chưa đến lượt được xét duyệt tại NVC.

3. Dự đoán Ngày đáo hạn cấp thị thực của ông Oppenheim tại ngày 29/10/2019

 


AVS EB-5


Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, THỊ THỰC EB5, USCIS, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN