SỐ LIỆU XỬ LÝ CÁC MẪU ĐƠN CỦA BỘ DI TRÚ QUÝ 3/2018 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

SỐ LIỆU XỬ LÝ CÁC MẪU ĐƠN CỦA BỘ DI TRÚ QUÝ 3/2018 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

MONICA N. PHẠM - Oct 30, 2018 - Chia sẻ:

 Trong Quý 3 2018, Văn phòng xử lý thị thực đầu tư nhập cư (IPO) đang nhận ít đơn I-526 mới và năng suất xử lý đơn I-526 tăng lên đáng kể. Đây là dấu hiệu tốt giúp đẩy nhanh quá trình chờ chấp thuận của nhà đầu tư và làm giảm số lượng hồ sơ tồn đọng. Tuy nhiên, hiệu suất chỉ cải thiện đối với đơn I-526 (cải thiện 22% so với quý 2) nhưng lại giảm số lượng xử lý đơn I-924 và I-829.

 Đặc biệt là, lượng hồ sơ I-526 nộp mới trong Q3 2018 thấp nhất trong các quý kể từ năm 2013, phản ánh sự ngần ngại của nhà đầu tư đối với thời gian chờ cấp thị thực bị kéo dài. Tỷ lệ bác đơn I-526 ở mức 9%. Thời gian xử lý trung bình hiện nay là 26.5 tháng.

 Lần đầu tiên, số đơn I-829 nộp mới cao hơn số đơn I-526, nhưng tỷ lệ bác đơn cao hơn bình thường, lên đến 13%. Năng suất xử lý giảm đi 65% trong vòng 4 quý. Một phần là do nguồn lực xử lý I-829 đang bị hạn chế. Thời gian xử lý trung bình hiện nay là 30 – 39 tháng.

 Đối với đơn I-924, tỷ lệ từ chối đáng kinh ngạc trong Q3 là 51%.

Bảng tổng hợp đơn I-526 chờ xử lý theo năm ưu tiên của các nước (đến 24/10/2018). (Nguồn: USCIS)

Bảng ước tính số thị thực sẽ cấp tương ứng với đơn I-526 đang chờ duyệt của các nước (đến 24/10/2018). (Nguồn: USCIS)

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, USCIS, I-829, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN