Mình có 2 con dưới 15 tuổi cùng chồng, rất muốn tham gia nhưng thấy chương trình gia hạn liên tục cùng thông tin sẽ dừng vào tháng 9/2018. Liệu đây có phải là sự thật?

Mình có 2 con dưới 15 tuổi cùng chồng, rất muốn tham gia nhưng thấy chương trình gia hạn liên tục cùng thông tin sẽ dừng vào tháng 9/2018. Liệu đây có phải là sự thật?

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Hiện nay, thời hạn mới để nộp hồ sơ EB5 là đến 30/9 năm nay. Mọi thay đổi tiếp theo sẽ được Quốc hội Mỹ hoặc các cơ quan liên quan thông báo khi các bên đạt được đồng thuận trước thời hạn đó hoặc sau khi thời điểm đó kết thúc.

Tất cả những thông tin bên lề về việc ngưng cấp thị thực cho người Việt Nam là không chính xác.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN