Hồ sơ EB-5 từ Việt Nam bị tạm ngừng xử lý năm 2018 do chạm ngưỡng hạn mức thị thực đầu tư Mỹ

Hồ sơ EB-5 từ Việt Nam bị tạm ngừng xử lý năm 2018 do chạm ngưỡng hạn mức thị thực đầu tư Mỹ

MONICA N. PHẠM - Oct 31, 2017 - Chia sẻ:

Theo nhận định của Ông Charles Oppenheim – Trưởng Ban Kiểm soát và Báo cáo Thị thực nhập cư, lượng hồ sơ EB-5 từ Việt Nam sẽ chạm hạn ngạch trung bình 700 Thị thực/ quốc gia và bắt đầu bị áp dụng thời gian tạm hoãn xử lý vào năm 2018. Thời hạn tạm hoãn (cut-off date) sẽ xảy ra khi số lượng hồ sơ nộp theo một diện thị thực nào đó vượt biên độ cho phép là 7% so với hạn mức quy định. Khi thời hạn tạm hoãn được áp dụng, hồ sơ từ quốc gia vượt hạn mức sẽ bị ngưng xử lý trong một thời gian để ưu tiên xử lý các hồ sơ nộp từ các nước chưa vượt hạn mức chuẩn. Trung Quốc đang là trường hợp bị áp quy định tạm hoãn xử lý không xác định thời hạn do lượng hồ sơ EB-5 đã vượt hạn mức của hơn 10 năm tới. Quốc gia thứ hai và ba sắp chạm ngưỡng lần lượt là Việt Nam và Ấn Độ.

Tính đến tháng 10/2017, Việt Nam có 672 Đơn xin cấp Thị thực EB-5 (nộp từ năm 2013 đến nay) đang chờ duyệt tại Trung Tâm Thị thực Quốc gia (NVC).

Theo số liệu của IIUSA và USCIS tổng hợp, chỉ tính riêng 2016, số lượng đơn I-526 nộp mới từ Việt Nam là 404 Đơn, ước tính số thị thực EB-5 sẽ cấp trong tương lai tương đương 1535 Thị thực. (*Số người phụ thuộc trung bình theo cùng đương đơn chính người Việt Nam là 3.8 người/đương đơn)

 

Tuy nhiên, Việt Nam có thể sẽ chỉ bị tạm hoãn xử lý hồ sơ vượt ngưỡng trong ngắn hạn vì thị trường Việt Nam và Ấn Độ hiện đang vượt xa các thị trường khác nên sẽ không gặp phải sự cạnh tranh vị trí ưu tiên xử lý hồ sơ tại USICS và các đơn vị phụ trách liên quan (IPO).

Theo báo cáo mới nhất về tiến độ xử lý hồ sơ của IPO, USCIS đang xử lý các đơn I-526 nộp trong khoản thời gian tháng 11/2015, hồ sơ nộp trong năm 2016 và 2017 vẫn chưa đến lượt được xem xét. Tuy nhiên theo báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ước tính có hơn 2.000 Đơn I-526 đã nộp từ năm 2015 đến nay, tức USCIS phải xử lý hơn 600 hồ sơ tồn đọng đã quá hạn chờ duyệt. Thực tế cho thấy, tiến độ xử lý hồ sơ và cấp Thị thực EB-5 đang diễn ra rất chậm khi mà nhiều đương đơn chính đã nộp trước 2015 hiện vẫn đang chờ NVC cấp Thị thực.

 

 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, THỊ THỰC EB5, USCIS, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN