Những ưu điểm của đề xuất cải cách EB-5 qua Trung tâm vùng 2018

Những ưu điểm của đề xuất cải cách EB-5 qua Trung tâm vùng 2018

MONICA N. PHẠM - Mar 16, 2018 - Chia sẻ:

Bài viết tóm tắt lại một số nội dung đề xuất cải cách Luật EB-5. Những đề xuất sẽ không thể bao quát hết nguyện vọng của tất cả mọi người, nhưng nó là một mảnh ghép tích cực cho luật EB-5 hiện tại mà không thể có sự thay thế nào tốt hơn. Dưới đây là đôi điều mà các bên liên quan mong đợi sẽ được đưa vào đạo luật ngân sách sắp tới:

  • Nhà đầu tư đã đầu tư và đang chờ thẻ xanh: Mặc dù nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng bởi đề xuất dành riêng nhóm thị thực ưu tiên (visa set-asides) – nhưng điều này vẫn tốt hơn là đóng hoàn toàn chương trình đầu tư qua Trung tâm Vùng. Với chính sách hiện tại, nếu chương trình đầu tư qua Trung tâm Vùng kết thúc thật sự, quy trình đơn giản sẽ chỉ còn áp dụng cho nhà đầu tư đang chờ thẻ xanh có điều kiện. Thời hạn sớm kết thúc vào ngày 23/3/2018 trừ khi có sự thông báo thay đổi gì khác, và cải cách EB-5 xem chừng như là điều duy nhất có thể xảy ra. Tôi mong sẽ có thêm một đợt gia hạn ngắn nữa để Quốc Hội có thêm thời gian để soạn thảo bộ luật một cách toàn diện hơn. Nhưng sau 3 năm liên tục gia hạn ngắn hạn thì điều này là khó xảy ra. (Đề xuất cải cách cũng sẽ giúp các nhà đầu tư nhận được thị thực nhanh hơn vì nhà đầu tư được phép nộp đồng thời đơn I-526 và I-485. Nghĩa là nhà đầu tư sẽ được cấp thị thực, nếu hạn mức thị thực đang vẫn còn, ngay khi đơn I-526 được duyệt).
  • Nhà đầu tư EB-5: Đề xuất sự bảo vệ và lựa chọn rất cần thiết cho các nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi các dự án và trung tâm vùng, và cải thiện hoặc tối giản quy trình xoá bỏ tình trạng thường trú nhân có điều kiện.
  • Nhà đầu tư tiềm năng: Mức đầu tư mới sẽ cao, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Hạn mức thị thực ưu tiên (visa set-asides) sẽ mang thêm hy vọng cho các nhà đầu tư tiềm năng từ (các) quốc gia bị hạn chế thị thực do vượt hạn mức. Những nhà đầu tư tiềm năng sẽ được hưởng lợi từ những cải tiến trong quy trình xét duyệt, sự bảo vệ nhà đầu tư, và hệ thống đánh giá hoàn chỉnh hơn.
  • Trung Tâm Vùng: Diện đầu tư qua Trung tâm Vùng phần nào sẽ khó khăn và tốn kém hơn, nhưng vẫn sẽ tốt hơn là đóng hoàn toàn chương trình đầu tư qua Trung tâm Vùng. Thời gian gia hạn năm (05) năm sẽ đem đến sự ổn định cần thiết cho chương trình. Giai đoạn tạm hoãn và chuyển tiếp luật sẽ khá khó khăn trong thời gian đầu nhưng cuối cùng cũng sẽ vào quy củ. Hạn mức thị thực ưu tiên sẽ thu hút những nhà đầu tư mới và các định nghĩa vùng khuyến khích đầu tư mới sẽ đa dạng hóa dự án có mặt trên thị trường. Hạn mức đầu tư mới không quá cao đến mức huỷ hoại nhu cầu đầu tư của toàn thị trường. Đề xuất cải cách sẽ tạo ra kịch bản tiềm năng mới chưa từng xảy ra trước đây: nhà đầu tư đã tham gia vào một dự án nhưng có thể chuyển sang dự án và/hoặc trung tâm vùng khác nếu họ muốn.
  • Những người mong muốn chương trình thay đổi nhất quán: Đề xuất lần này đưa ra những biện pháp phổ quát có tính khả thi cao (không như những dự thảo trước cũng đề xuất vì mục đích tốt nhưng gần như không khả thi. Do đó sẽ không thanh lọc các dự án tệ ra khỏi thị trường một cách hiệu quả). Và nội dung cải cách cũng đề xuất cấp ngân sách, nhân sự, và cơ quan được phụ trách chính thức nhằm triển khai hiệu quả các quy định của USCIS.
  • Những người mong muốn siết chặt ưu tiên vùng TEA: đề xuất này đặt USCIS là đơn vị duy nhất được quyền chỉ định vùng khuyến khích đầu tư - TEA. Định nghĩa TEA sẽ được thu hẹp, kiểm duyệt nghiêm ngặt, và nhất quán hơn so với cách phê duyệt của chính quyền từng bang. Quả thật khá khó khăn để thuyết phục nhà đầu tư nước ngoài tham gia rót vốn vào các khu vực nghèo và vùng xa xôi hẻo lánh, và với quy định mới sẽ giúp tăng sức cạnh tranh cho các vùng TEA thậm chí sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu hạn mức thị thực ưu tiên thực hiện hiệu quả.
  • Văn phòng phê duyệt thị thực đầu tư (IPO): Mặc dù đề xuất cải cách sẽ làm tăng khối lượng công việc, nhưng đồng thời loại bỏ vài khâu khỏi quy trình đánh giá tư pháp.

Hiện đã không còn nhiều thời gian cho bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nếu Đạo luật cải cách EB-5 thực sự được áp dụng sắp tới. Nếu tôi có thể đề xuất, thì đó sẽ là: cho phép một khoản thời gian ân hạn vài tuần trước khi các điều khoản mới có hiệu lực và lệnh tạm ngừng nộp hồ sơ bắt đầu được tính. Hầu hết các bên liên quan thậm chí vẫn chưa hề được đọc văn bản đạo luật, và vì vậy sẽ rất khó để có thể thi hành các điều khoản một cách chính xác.

Nguồn: Lucidtext

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, TRUNG TÂM VÙNG, USCIS, CẢI CÁCH EB5, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN