Xin visa theo diện đầu tư thì có phải tôi đầu tư càng nhiều càng có cơ hội được nhận thẻ xanh hay không? Ngoài ra, tôi có cần kinh nghiệm về kinh doanh trước đó không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:49 AM - Chia sẻ:

Chào bạn, đương đơn có thể cùng lúc tham gia đầu tư nhiều Dự án để tăng cơ hội đạt thẻ xanh nếu muốn. Luật EB-5 không yêu cầu đương đơn phải có kinh nghiệm về kinh doanh.

YÊU CẦU TƯ VẤN