Xin visa theo diện đầu tư thì có phải tôi đầu tư càng nhiều càng có cơ hội được nhận thẻ xanh hay không? Ngoài ra, tôi có cần kinh nghiệm về kinh doanh trước đó không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:49 AM

Chia sẻ

Chào bạn, đương đơn có thể cùng lúc tham gia đầu tư nhiều Dự án để tăng cơ hội đạt thẻ xanh nếu muốn. Luật EB-5 không yêu cầu đương đơn phải có kinh nghiệm về kinh doanh.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN